Projekty spolku Mladí lékaři

Uvádíme přehled nejdůležitějších projektů

Konference, panelové diskuze, workshopy

Akce MEDIDAYS

www.medidays.cz

Konference plná panelových diskuzí s jedinečnými hosty, nejzajímavější veletrh práce ve zdravotnictví v ČR, workshopy pro mediky i lékaře všech věkových kategorií.

 

Konference Mladých lékařů on-line

https://konference.mladilekari.cz

Novinky ze světa medicíny, specializační vzdělávání a jeho úskalí, právní kazuistiky, inspirativní projekty a řada dalších témat. Vybrali jsme to nejlepší a nejzajímavější a zorganizovali Konferenci Mladých lékařů 2021!

Počet zhlédnutí konferenčních videí byl 33 000. Nejlepší přednáška pak 6800 zhlédnutí.

Průzkumy ve zdravotnictví

V roce 2020 jsme provedli nejlepší průzkum o pracovních preferencích a klinických kompetencích mezi mediky, jaký byl v ČR proveden. Medici 2020 – Kompetence a preference

Podívejte se i na přednášku o výsledcích průzkumu. Za tento průzkum jsme obdrželi čestné uznání poroty v soutěži Czech Digimed Award 2020. Za podporu vydání tohoto díla v tištěné podobě děkujeme našemu partnerovi agentuře CzechInvest.

 

Průzkum Medici 2021 – Kompetence a preference jsme zopakovali díky grantu programu START Univerzity Karlovy. Dílo zpracoval kolektiv autorů Lenka Šlegerová, Petr Michenka a Martin Kočí.

V roce 2022 jsme zaštítili, revidovali a technicky podpořili magisterskou výzkumnou práci o migračních tendencích mediků realizovanou pod vedením katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Máte návrh na zajímavý průzkum? Chcete konzultovat svoji výzkumnou práci ve zdravotnictví? Napište nám!

Elektronizace zdravotnictví v ČR

Elektronizace zdravotnictví v ČR pohledem spolku Mladí lékaři je dokument, který byl vytvořen jako podpůrný materiál spolkem Mladí lékaři k setkání na MZ ČR v pondělí 12. srpna 2019 a prezentuje vizi spolku Mladí lékaři ohledně dalšího rozvoje eHealth v České republice.

Od roku 2021 jsme součástí expertní pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví, která pod vedením odboru ITEZ Ministerstva zdravotnictví ČR pracuje při mezinárodním týmu “ „Strengthening the Capacity of the Ministry of Health to establish National eHealth Centre Followup“ na zavedení pacientského souhrnu („Patient Summary“) do národní praxe.

Zavedení „Patient summary“ je jedním z kroků strategie elektronizace zdravotnictví schválené vládou ČR, je také doporučením sítě eHealth Network Evropské komise.

Diskriminace žen ve zdravotnictví

Spolek Mladí lékaři má za cíl pomáhat svým členům v nejrůznějších oblastech jejich profesního působení. Takovou oblastí je i diskriminace žen ve zdravotnictví.

Rozhodli jsme se proto spojit síly s JUDr. Anetou Stierankovou a v roce 2020 publikovali dotazník na téma diskriminace žen ve zdravotnictví.

Na základě dat a zjištění vznikl shrnující článek „Proč lékařky odcházejí?“, jímž jsme veřejnost o této přehlížené problematice informovali. Z bouřlivé reakce médií (viz náš archiv) vyplynulo, že konkrétní zkušenosti studentek a lékařek byly pro mnohé velkým překvapením.

JUDr. Aneta Stieranková vystoupila s tématem i v rozhovoru v DVTV.

Zásadní společenské a profesní téma bylo rovněž jedním z highlightů Konference Mladých lékařů 2021.

Nejenom v rámci vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030, jež na naše zjištění odkazuje, se budeme i nadále snažit o prosazování systematických změn směřujících k rovným příležitostem mužů a žen ve zdravotnictví.

Komentáře studentek medicíny a lékařek z dotazníku si můžete přečíst po kliknutí na tuto podstránku.

Telemedicína v ČR

Ve spolupráci s českou technologickou společností MEDDI jsme se účastnili vývoje, testování a uvedení v provoz aktuálně nejúspěšnější české telemedicínské aplikace MEDDI. Aktuálně se jedná o jedinou českou aplikaci, která expanduje úspěšně i do zahraničí.

V řijnu 2021 jsme ve spolupráci s 1. LF UK a studentským spolkem IFMSA CZ a IT náměstkem VZP uspořádali první workshop ohledně využití telemedicíny pro studenty medicíny. Telemedicína je prudce rozvíjející se oblast zdravotnictví, která již brzy promění zažité stereotypy čerpání zdravotních služeb.

Co je MEDDI, jak usnadňuje lékařům práci, co přináší pacientům?

Virtuální realita v medicíně

VR JIP

VR JIP je tréninkové prostředí pro nácvik obsluhy přístrojů na JIP. Hlavními benefity jsou:

  • dostupnost tréninku 24/7,
  • možnost trénovat bez nutnosti využití lektora,
  • měření posunu trénovaného,
  • video supervize,
  • nácvik situací, které jsou v reálném světě kritické a ohrožují život pacienta,
  • možnost spolupráce na dálku,
  • zaučování v rodném jazyce trénovaného,
  • rychlejší proces učení a lepší pamatování si detailů,
  • na vývoji se podílejí nemocnice, výrobci zdravotní techniky i univerzity.

Virtuální realita na JIP

Trénink komunikace

Pro nácvik je využívána aplikace pro trénink prezentačních a komunikačních dovedností.

Virtuální realita v tréninku komunikace

Aplikace umožňuje měnit průběh rozhovoru a následně vyhodnotit neverbální komunikaci trénovaného, kdy automaticky monitoruje jeho oční kontakt i práci s hlasem. Vše lze již realizovat i distanční formou.