Videa ze zdravotnictví pro lékaře a lékařky vám přinášíme díky našim partnerům.

Čerstvým absolventům i zkušeným lékařům přinášíme témata v těchto šesti oblastech. Tyto videa vznikly během Konference Mladých lékařům 2021 – online. Nutnost přizpůsobit se pandemickým podmínkám nás dovedla až k videoprodukci. Všechno zlé je na něco dobré, a proto z této nouze vznikl jedinečný videoobsah, který vám chceme zprostředkovat.

Váš průvodce světem po medicíně

Průvodce světem po medicíně

Martin Kočí

Přednáška spolku, zejména pro mediky a čerstvé absolventy upozorňující na různé aspekty vstupu lékařské praxe. Jak funguje systém vzdělávání, jaké má nástrahy? Proč být obezřetný v oblasti kompetencí, jak je to s přesčasy v medicíně atd.

Jak se stát praktikem? Předatestační příprava v kostce

Michaela Kantorová, Mladí praktici, z.s.

Jaké jsou možné cesty ke specializaci v oboru všeobecné praktické lékařství z pohledu Mladých praktiků? Rezidenční místa, stáže, vzdělávání, financování, kmeny…

Kvalifikační dohody aneb Smlouva, jež z lékaře udělá otroka.

Martin Kočí, Mladí lékaři

Vysvětlení problematiky kvalifikačních dohod. Jaké potenciální problémy anebo výhody sebou nese kvalifikační dohoda? Proč ji zaměstnavatele lékařům dávají? Kazuistiky lidí, co se dostali do (nemalých) problémů.

Rezidenční místa (a kvalifikační dohody).

Martin Kočí, Mladí lékaři

Vysvětlení fungování systému rezidenčních míst. Jak fungují rezidenční místam k čemu jsou dobrá, má smysl se o RM ucházet? Jaké závazky plynou z RM? Přednáška spolku věnována všem zájemcům o RM, zejména medikům a čerstvým absolventům.

MEDDI, krátké představení aplikace

Meddihub

Aplikace MEDDI je dílem českého start-upu z Brna MEDDI hub a.s. Ve spolupráci se Spolkem Mladí lékaři na přelomu roku 2019 a 2020 byla započata intenzivní spolupráce na testování a úpravě konceptu telemedicínské aplikace, která má nyní světové ambice!

Jak vymáhat svoje specializační vzdělávání?

Martin Kočí, Mladí lékaři, z.s.

Co když drhne specializační vzdělávání? Může se stát, že lékař není pouštěn na povinné stáže, kurzy atd., přitom zájem státu je mít dostatek atestovaných lékařů. Tento zájem se však může křížit s lokálními zájmy nemocnic či konkrétního oddělení. Jak má lékař postupovat, když má pocit, že v jeho vzdělávání jsou mu kladeny záměrné překážky?

Právo a zdravotnictví

Trestněprávní odpovědnost lékařů s kazuistikami

Petr Šustek

Trestní právo není něco, s čím by se lékař chtěl dostat do styku, přesto tyto spory jsou a budou. Je dobré vědět jaká je lékařská odpovědnost aby člověk minimalizoval rizika trestního stíhání.

Diskriminace žen ve zdravotnictví

Aneta Stieranková, ve spolupráci s Mladí lékaři, z.s.

Je diskriminace žen ve zdravotnictví problém? Data z našeho průzkumu ukazují, že nedostatečné personální zabezpečení nemocnic je mimo jiné s největší pravděpodobností způsobováno i dlouhodobou diskriminací lékařek. Výsledky průzkumu, právní náhled na věc a chystaná opatření sledujte v této přednášce.

Diskriminace a sexuální obtěžování ve zdravotnictví, komentář proděkana Dr. Davida Marxe

David Marx, proděkan 3.LF UK

Speciální host naší konference proděkan 3.LF UK, MUDr. David Marx s komentářem k tématu diskriminace žen a sexuálnímu obtěžování. Před deseti lety se na 3.LF provedl průzkum k tématu sexuálního obtěžování, podívejte se na paralelu zjištění deset let staré studie a průzkumu provedenému minulý rok.

Jak nedostat do právních problémů sebe a svého zaměstnavatele při poskytování péče?

Ágnes Němečková, Juno Moneta z.s.

Zákon o zdr. službách i občanský zákoník kladou na poskytování péče určité požadavky. Přitom historicky v ČR byl pohled na lidská práva ve zdravotnictví poněkud sporný. Naučili jsme se již, že jako zdravotníci máme dbát nejenom na zdraví ale i lidská práva pacientů? Uvedeme kazuistiky kdy se zdravotníci dostali do vážných problémů a konfliktů při poskytování péče.

Rozhovor o tom, jak nedostat do právních problémů sebe a svého zaměstnavatele při poskytování péče s Ágnes Němečkovou

Ágnes Němečková, Juno Moneta z.s., MUDr. Pavel Hermann

Zákon o zdr. službách i občanský zákoník kladou na poskytování péče určité požadavky. Přitom historicky v ČR byl pohled na lidská práva ve zdravotnictví poněkud sporný. Naučili jsme se již, že jako zdravotníci máme dbát nejenom na zdraví ale i lidská práva pacientů? Uvedeme kazuistiky kdy se zdravotníci dostali do vážných problémů a konfliktů při poskytování péče.

MEDDI, krátké představení aplikace

Meddihub

Aplikace MEDDI je dílem českého start-upu z Brna MEDDI hub a.s. Ve spolupráci se Spolkem Mladí lékaři na přelomu roku 2019 a 2020 byla započata intenzivní spolupráce na testování a úpravě konceptu telemedicínské aplikace, která má nyní světové ambice!

Ve vlastní ordinaci

Kouzlo práce všeobecného praktického lékaře ve 21. století.

Martin Seifert, Mladí praktici, z.s.

Venkovské, ale i některé městské oblasti ČR čelí nedostatku praktických lékařů. Proč se stát praktikem? Jaké jsou aktuální možnosti seberealizace v oboru? Srovnání se světem?

Jaké je to být praktikem na venkově?

David Halata, Sdružení všeobecných lékařů JEP

Jaké je to být praktikem na venkově a v čem je tato práce zajímavá a specifická? Velké studie ukazují mimořádný přínos primární péče pro celkové fungování sytému zdravotnictví. Zjistíte, že i na venkově se dá dělat impaktovaná věda.

Založit či koupit praxi praktického lékaře?

Petr Šonka, Sdružení praktických lékařů

Být zaměstnancem či samostatným lékařem ve své ordinaci? Koupit fungující praxi či založit novou praxi na „zelené louce“? Vše má svoje výhody i nevýhody, které přednese předseda Sdružení praktických lékařů.

Právo, zdravotní pojištění a provoz praxe: Co potřebuje vědět mladý lékař

Ondřej Dostál

Seminář k praktickým právním problémům a tématům, na která mladý lékař narazí, pokud uvažuje o vlastní praxi a smlouvách se zdravotními pojišťovnami. Jak funguje systém zdravotnictví a úhrady od pojišťoven, jak do toho zapadají nároky pojištěnců, jaké výzvy přináší vedení zdravotnické dokumentace a několik právních tipů k provozu poskytovatele zdravotních služeb. „Vše, co jste chtěli vědět o zdravotnickém právu a báli jste se zeptat“ – diskuse o tom, jak si v ordinaci poradit s problémy reálného stavu zdravotnictví, často odlišného od teorie.

Jak naučit lidi, že prevence má smysl?

Blanka Sigmundová a Lucie Šteklová, Loono

Lékaři představují důležitou skupinu, která dokáže u veřejnosti vzbudit zájem o prevenci. V této misi je však třeba lékaře podpořit. A proto Loono vyvíjí atraktivní vzdělávacími materiály do ordinací, které jim osvětu pacientů usnadní. Začalo to edukačními manuály. Nyní jsou k dispozici ale také plakáty, karty či videa, díky kterým se lidé dozví, jak lze předcházet závažným onemocněním. Tým mediků a mladých lékařů z Loono za prevenci bojuje už 7. rokem. Na kontě mají přes 100 000 vyškolených lidí a 54 zachráněných životů.

Teorie a praxe ZVYKU v ordinaci lékaře

Marika Svatošová

Chcete zjistit důvod, proč naši pacienti nejsou schopni přestat kouřit, přejídat se či nadměrně pít alkohol, když jim to očividně škodí a my jim to vysvětlujeme horem dolem? Není to často proto, že by nechtěli, ale stojí za tím něco mnohem fundamentálnějšího. Zvyk. Zvyk, nad kterým nemají kontrolu. Na přednášce si probereme jak teorii zvyku, tak i praktické kroky, jak pomoci našim pacientům i nám samotným v přetvoření zlozvyků a vytvoření nových zdravých návyků.

Věda a výzkum

Představení AZV grantů mladým lékařům

Miroslav Ryska, Agentura zdravotnického výzkumu

Přednáška o Agentuře zdravotnického výzkumu a možnostech grantů, které nabízí.

Jak a proč se ucházet o AZV granty?

Aleksi Šedo, Agentura zdravotnického výzkumu

Profesor Aleksi Šedo motivuje mladé lékaře k ucházení se o (nejen AZV) granty. Přednáška pro všechny, kteří se zajímají o vědecké granty. Je možné uvést jednu publikaci jako výstup více projektů? Jak vykazovat výsledky svého výzkumu atp.

Rozhovor nad AZV granty s profesory Ryskou a Šedem

Miroslav Ryska a Aleksi Šedo, Agenuta zdravotnického výzkumu

Rozhovor o tom jak získat AZV grant pro mladého výzkumínka. Interview moderuje MUDr. Alžběta Smetanová, členka předsednictva Spolku Mladí lékaři.

Léčba šitá na míru

Roche

Roche je švýcarská biotechnologická společnost, která se zaměřuje na výrobu originálních léčivých přípravků pro onkologii, imunologii, oftalmologii a onemocnění centrálního nervového systému. Díky jedinečnému spojení diagnostiky a farmaceutického výzkumu je průkopníkem personalizované zdravotní péče.

Průzkum Medici 2020 Kompetence a preference

Petr Michenka, Mladí lékaři, z.s.

Prezentace nejzajímavějších výsledků z průřezové studie mezi mediky 4.-6. ročníku. Budeme mít dostatek odborníků či nikoliv? Kam chtějí jít medici pracovat? Co chtějí dělat? Co je nejvíce motivuje při hledání zaměstnavatele? Jak se cítí připraveni na vstup do praxe?

Inovace a IT ve zdravotnictví

Telemedicína v praxi

Martin Přibyl, MEDDI hub

Jak jednoduše zavést telemedicínu do velké organizace a zlepšit tak péči o pacienty a dostupnost poskytované zdravotní péče? Jaké nároky klade moderní telemedicínské řešení na lékaře a organizaci? Prostřednictvím aplikace MEDDI MD má lékař možnost věnovat se pacientům bezpečně a efektivně.

Co by měli lékaři vědět o nemocničním IT?

Martin Koníř, KPMG Czech Republic

Věděli jste, že ve zdravotnictví je nejmenší poměr IT zaměstnanců ve srovnání s mnoha jinými obory? Proč jsme dlouhodobě frustrování nemocničím IT? Jak by měli lékaři a nemocniční IT spolupracovat aby to v nemocnici doopravdy začalo fungovat?

Rozhovor o telemedicíně

Martin Přibyl, MEDDI hub

Rozhovor předsedy spolku Mladí lékaři Martina Kočího s Martinem Přibylem ze společnosti MEDDI hub o tom jak telemedicína pomáhá v praxi a jak jí zavést u praktického lékaře i ve velké nemocnici.

Virtuální realita na JIP

Leoš Kubíček, Virtual Lab

Virtual Lab představí, jak virtuální realita mění trénink zdravotního personálu na JIP.

Virtuální realita v tréniku komunikace, sdělování nepříjemné diagnózy

Mirka Čejková, Virtual Lab

Virtual Lab představí, jak virtuální realita pomáhá v nácviku obtížné komunikace s pacientem, rodinou či kolegy. Proč interakce a imerzivnost posouvá kvalitu tréninku na zcela jinou úroveň?

Už žádný kybernetický útok v nemocnici!

Jiří Lokaj a Michal Drozd, Grey Cortex s.r.o

Proti kybernetickým útokům na nemocnice se rozhodla postavit brněnská firma Greycortex a začala vyvíjet zcela novou generaci produktu GreyCortex Mendel, který bude automaticky reagovat na nově vznikající hrozby. Petr Chaloupka se se svým projektem dostal do New Europe 100 (NE100), seznamu 100 nejlepších projektů ve střední a východní Evropě. 

Zajímavosti

Longevity – radikální transformace zdravotní péče

Petr Šrámek, Longevity Fórum

Proč dává smysl změnit současný systém „SickCare“ na opravdový „HealthCare“ – představení unikátních českých iniciativ Longevitytech.fund a LongevityForum.eu

Jak dobré léky máme k dispozici a co by o tom měl lékař vědět?

Marek Paris

Jaká je reálná dostupnost inovativních léků v ČR? Jakými léky může lékař skutečně léčit? Jak funguje vyjednávání s pojišťovnami o rozpočtu na léky?

Vakcíny proti COVID-19: Jak se v nich vyznat?

Ondřej Žižka, Medici PRO Očkování

Světová pandemie připravila pro svět medicíny náročnou výzvu – vývoj účinné a bezpečné vakcíny, které lze vyrobit dostatečné množství v krátkém čase. Tento závod s časem si vyžádal různé přístupy k přípravě efektivní prevence, do popředí se dostaly zejména metody k vakcinaci dosud plošně neužívané. Jak tyto vakcíny fungují, jedná se o úplně nové koncepty nebo s nimi už máme zkušenosti? Co stálo za jejich rychlým vývojem? Jak se od sebe liší Moderna, Sputnik V nebo třeba Novavax?