Kdo jsme

Spolek Mladí lékaři již od roku 2010 sdružuje mladé lékaře a lékařky, kterým záleží na českém zdravotnictví.

Spolek je nezávislou a dobrovolnou iniciativou, jejímž posláním je reprezentovat zájmy mladých lékařů, šířit povědomí o aktuálních problémech zdravotnictví a přispívat k pozitivním změnám systému.

Aktivně se zasazujeme o zlepšování systému vzdělávání a pracovních podmínek českých lékařů. Radíme lékařům při plnění předatestačního vzdělávání a pomáháme jim při nerovných sporech s vedením nemocnic.

Skrze přednášky a rady ve FB skupině usnadňujeme volbu pracoviště mladým absolventům formou doporučení a zkušeností.

Od roku 2019 se angažujeme v oblasti inovací ve zdravotnictví formou pomoci start-upovým projektům i etablovaným společnostem, které přináší zásadní a inovativní projekty související se zdravotnictvím.

Podporujeme i jiné lékařské a medické iniciativy a spolky, které působí v českém zdravotnictví.

Struktura spolku

Předsednictvo

MUDr. Martin Kočí – předseda
MUDr. Martina Žižlavská – místopředsedkyně
MUDr. Ing. Jan Biskup
MUDr. Alžběta Bezvodová
MUDr. Jana Vinklárková
MUDr. Dagmar Štafová

Kromě předsednictva se do činností spolku zapojuje i celá řada blízkých spolupracovníků. Někteří na pravidelné bázi, někteří příležitostně podle situace a potřeby. Tvoříme komunitu lidí, která je budoucností českého zdravotnictví.

Členové, sympatizanti a přátelé spolku

Naše členská základna se sdružuje především na sociálních sítích. Na Facebooku spravujeme uzavřenou lékařskou skupinu “Mladí lékaři”, která čítá přes 10 000 členů, především lékařů ve věku 25 až 40 let. Jedná se o největší lékařskou komunitu na českém internetu.

Fanoušky ze široké veřejnosti oslovujeme přes facebookové stránky Mladí lékaři, kde máme přes 9400 fanoušků. Zapsaný spolek má přes 1000 oficiálních členů.

Úspěchy spolku

Založením našeho spolku dostali mladí lékaři možnost jasně a cíleně formulovat své požadavky a konkrétní návrhy ke zlepšení situace ve zdravotnictví. Mladí lékaři a lékařky v nás mají zastání a najdou u nás pomoc.

 • V roce 2021 jsme předložili ve spolupráci s místopředsedou zdravotnického výboru poslanecké sněmovny pozměňovácí návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb. Více v naší tiskové zprávě.
 • V roce 2019-2020 se nám podařilo vymoct velké finanční nedoplatky za služby a přesčasy z jedné velké nemocnice pro naše členy. Výsledkem byly i dva rozsudky proti nemocnici.
 • V roce 2019 po naší intervenci u ministra zdravotnictví velká nemocnice upustila od zavedení kvalifikačních dohod pro mladé lékaře, které navrhla nová personální náměstkyně.
 • V roce 2018 jsme pomohli naší člence zachránit několik set tisíc z pokuty, kterou požadoval zaměstnavatel za údajné porušení kvalifikační dohody. Ukázalo se, že ředitel nemocnice jednal v rozporu s nařízením ministra a ředitele. Článek paní doktorky čtěte zde.
 • Školíme absolventy, radíme lékařům v oblasti pracovního práva, zejména pak s ohledem na nekalé praktiky při uzavírání kvalifikačních dohod.
 • V roce 2020 jsme medializovali palčivý problém diskriminace žen v českém zdravotnictví.
 • Vytvořili jsme největší internetovou platformu určenou pro lékaře v ČR pro otevřenou komunikaci a sdílení informací.
 • Skrze přednášky a rady ve FB skupině usnadňujeme volbu pracoviště mladým absolventům formou doporučení a zkušeností.
 • Zrealizovali jsme největší dotazníkové šetření (MEDICI 2020 – Kompetence a preference) zaměřené na klinické kompetence studentů medicíny v ČR a jejich pracovní preference. Na projektu pracujeme s Asociací děkanů lékařských fakult ČR.
 • V roce 2017 jsme prosadili uznávání zkrácených úvazků pro lékaře na rodičovské dovolené při novele zákona č. 95/2004 Sb.
 • Pomohli jsme nastartovat úspěšný telemedicínský projekt v ČR.

Financování spolku

Spolek Mladých lékařů je zcela nezávislý

Naši zástupci v něm pracují dobrovolně a ve svém volném čase. Přestože náklady na naši činnost nejsou závratné, jisté množství finančních prostředků potřebujeme k zajištění administrativy, právních služeb, chodu webových stránek, pořádání přednášek a konferencí a na naše vlastní projekty určené k naplňování vytyčených cílů.

Naše přesvědčení je, že spolek si na svoji existenci musí vydělat sám, a proto nevybíráme žádné členské příspěvky.

Selektovaná inzerce, partnerství a dary

Náklady hradíme především pomocí selektované inzerce na našem webu, facebooku a pomocí partnerství. Díky tomu navazujeme krátkodobou i dlouhodobou spolupráci s řadou subjektů. Občas nás taky někdo obdaruje.

Chcete podpořit spolek Mladých lékařů?

Pokud s námi sympatizujete a rádi byste nás finančně podpořili, kontaktujte nás a po domluvě Vám rádi vystavíme darovací smlouvu.

 

Chcete s námi spolupracovat jako dobrovolník?

Uvítáme také zájemce o dobrovolnickou spolupráci s naším spolkem – lékaře, právníky, datové analytiky, grafiky, novináře, fotografy, blogery a další.

Máte-li zájem s námi spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese spolek@mladilekari.cz.

Kontakt

Mladí lékaři z. s.
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha – Nové město

e-mail: spolek@mladilekari.cz
ID datové schrány: p5mma4g
IČ: 22819444

FB stránka: www.facebook.com/mladilekari
FB skupina: www.facebook.com/groups/231907820594/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/mladí-lékaři
Instagram: https://www.instagram.com/mladilekari/