Poslanec za Pirátskou stranu, místopředseda zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny, Ing. Petr Třešňák spolu s Dr. Barborou Malíkovou představili ve středu 14.4. na tiskové konferenci sérii pozměňovacích návrhů k novele zákona 95/2004 Sb., kterou předložil poslanec Adam Vojtěch na podzim roku 2020.

Spolek Mladí lékaři oslovil ke spolupráci Pirátskou stranu poté co se seznámil podrobně s návrhy poslance Vojtěcha. Ačkoliv několik z původních návrhů pana poslance dává smysl a vítáme je, předložená novela zdaleka neřešila stěžejní nedostatky současného zákona.

Ve spolupráci s legislativním týmem Pirátské strany se tak podařilo sestavit sérii pozměňovacích návrhů, které řeší nejpalčivější nedostatky současného zákona:

  1. V žádném případě není vhodné, aby se prodlužovalo specializační vzdělávání v kmeni, tak jak navrhnul poslanec Adam Vojtěch. Proto v pozměňovacím návrhu požadujeme aby kmenové vzdělávání trvalo nejvíce 30 měsíců
  2. Navrhujeme aby všem lékařům náleželo ze zákona 14 dní pracovního volna s náhradou mzdy před kmenovou zkouškou a 30 dní před atestační zkouškou.
  3. Navrhujeme omezit možnost uzavírání kvalifikačních dohod s lékaři ve specializačním vzdělávání.
  4. Zdravotnická zařízení budou muset umožnit včasné absolvování všech součástí vzdělávacího programu tak, aby mohl školenec splnit předepsané studijní povinnosti v rámci předepsané délky příslušného vzdělávacího.  programu. Pokud akreditované zdravotnické zařízení závažným způsobem nebo opakovaně porušuje povinnost zajistit účastníkovi vzdělávání vystavuje se možnému finančnímu postihu do výšky až 100.000 Kč.
  5. Podmínkou pro vykonání zkoušky bude nově splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem nejpozději do 30 dnů před termínem zkoušky. Zkracujeme tedy původní termín, kdy pro přihlášení ke zkoušce je potřebné mít splněné podmínky 60 dní předem.

Tiskovou zprávu Pirátské strany naleznete zde

Záznam z tiskové konference naleznete zde.

Všechny sněmovní tisky předložených návrhů najdete zde.

O naší spolupráci a návrzích sepsal článek Zdravotnický deník.

Za tuto úspěšnou spolupráci děkujeme a věříme, že navázání našeho partnerského vztahu povede k dalšímu zlepšování systému vzdělávání lékařů!

Za Spolek Mladí lékaři
předseda MUDr. Martin Kočí