Partneři a spolupráce

Naplňování našich vizí a cílů a realizace různorodých projektů by nebylo možné bez schopných a spolehlivých partnerů, jednotlivců i organizací. S lékařskými a studentskými organizacemi se snažíme pěstovat dobré a dlouhodobé vztahy, které nám umožňují formovat české zdravotnictví, zlepšovat podmínky mladých lékařů i dosahovat odpovídajících legislativních změn. Spojujeme se s partnery, se kterými sdílíme podobné hodnoty. Všem našim partnerům a podporovatelům upřímně děkujeme za spolupráci!

Naším hlavním
sponzorem a partnerem je
společnost MEDDI hub a.s.

AKESO holding a.s.

Dicompass

EMOTER

Health+

Innova Healthcare a.s.

Lékaři bez hranic

MOJE AMBULANCE a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice Kyjov, p.o.

Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Třebíč, p.o.

Nemocnice Třinec, p.o.

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Plazma Plus s.r.o.

Roche s.r.o.

Skupina MEDICON a PRONATAL

Všeobecný lékař s.r.o.