Partner

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP ČR

Staráme se o zdraví, ale i o zdravotní systém v ČR.

 VZP ČR je se 6 miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice, existuje od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v ČR.

Naším hlavním úkolem je v souladu se legislativními normami vybírat pojistné na zdravotní pojištění na straně jedné a na straně druhé hradit zdravotní služby, které byly poskytnuté klientům pojišťovny smluvními poskytovateli zdravotních služeb.

Naši klienti oceňují, že mohou vybírat z nejširší sítě poskytovatelů zdravotních služeb, protože více než 96 % praktických lékařů a více než 41 tisíc zdravotnických zařízení má s námi uzavřenu smlouvu.

 

Neděláme však jen to, co máme takzvaně v popisu práce. Potřebám našich klientů jdeme naproti a snažíme se být jejich progresivním společníkem na cestě ke zdraví. Neseme prvenství v zavádění nových léků a léčebných metod. Díky našim pilotním projektům byl např. již před lety zaveden do běžné praxe screening rakoviny tlustého střeva, z poslední doby stojí za zmínku užívání testu Oncotype DX, který ženy s rakovinou prsu uchrání před chemoterapií, která by v jejich případě byla neúčinná. Zavedli jsme také nový a transparentní postup při posuzování úhrady jinak nehrazených léčivých přípravků – jeho smyslem je zajistit tvorbu společných odborných vyjádření VZP a odborných lékařských společností, která poslouží jako odborný podklad pro další řízení o žádosti pojištěnce o přiznání úhrady dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak i pro činnost VZP související se stanovením výše a podmínek úhrady dotčených léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob, jak nejlépe našim klientům zajistit dostupnou a co nejkvalitnější zdravotní péči, pak hledáme i prostřednictvím finančních bonifikací poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů, lékáren aj.).

Jaké pracovní pozice můžeme lékařům nabídnout?

 • Revizní lékař/ka
 • Asistent/ka revizního lékaře
 • Lékař/ka v oblasti smluvní politiky
 • Farmakolog/Farmakoložka

Nabízené benefity

  • plné i zkrácené pracovní úvazky
  • nabídka práce ve všech krajích ČR
  • snadné skloubení práce s péčí o rodinu
  • žádné noční služby, pohotovosti ani pracovní víkendy
  • 5 týdnů dovolené a další volno (zdravotní a sociální)
  • pružná pracovní doba
  • stravenky
  • příspěvek na životní pojištění/penzijní spoření
  • 13. mzda a další odměny dle plnění stanovených cílů
  • a další…
  Fotogalerie

  Video