Mladí lékaři z.s. a jeho spolupracovníci předkládají široké veřejnosti studii shrnující základní výsledky vzešlé z online dotazníkového šetření Medici 2020 – Kompetence a preference. Průzkum proběhl v červenci a srpnu 2020 mezi studenty všeobecného lékařství studujícími v českém jazyce ve 4. – 6. ročníku všech lékařských fakult v ČR. Proběhl za podpory Asociace děkanů lékařských fakult ČR, a mohl tak být primárně distribuován prostřednictvím studijních oddělení.

 

Cílem šetření bylo zmapovat subjektivní hodnocení kvality klinické výuky, připravenost na klinickou praxi a dále prozkoumat pracovní preference mediků po graduaci, včetně jejich možného dopadu na dostupnost péče v ČR. Rozsahem se jedná o unikátní průzkum v ČR.

 

Kliknutím na tento odkaz si můžete stáhnout PDF soubor s publikací. Podívejte se i na přednášku o výsledcích průzkumu. Za tento průzkum jsme obdrželi čestné uznání poroty v soutěži Czech Digimed Award 2020. Za podporu vydání toho díla v tištěné podobě děkujeme našemu partnerovi agentuře CzechInvest.

 

 

Srdečně Vás zdraví tým autorů,

Lenka Šlegerová, Petr Michenka a Martin Kočí se Spolkem Mladí lékaři!

Za podporu vydání toho díla v tištěné podobě děkujeme našemu partnerovi agentuře CzechInvest!