Zařazení do platové třídy

Platy lékařů ve státních nebo krajských a obecních příspěvkových organizacích se odvíjejí od platové tabulky. Aktuální platová tabulka je obsažena v Nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Mzda vs plat

Pozor! Plat dostávájí pouze zaměstnanci ve veřejném sektoru. Lékaři zaměstnaní v soukromém sektoru pobírají mzdu. Mzda je vždy smluvní. I soukromé zdravotnické zařízení může mít svoje vlastní mzdové tabulky, avšak tyto tabulky můžou být odlišné od platových tabulek, které nařizuje Vláda ČR.

Pro další studim rozdílu mzdy a platy ve zdravotnictví se můžete podívat sem.

Do jaké platové třídy patřím?

Stačí se podívat na platové třídy lékařů podle katalogu prací.

 

Další užitečné odkazy:

Důležitost právní formy zaměstnavatele na odměňování ve zdravotnictví . Právní forma zaměstnavatele určuje jestli dostáváte plat anebo mzdu.

 

Mzda vs plat ve zdravotnictví. Podívejte se na všechny aspekty rozdílu mzdy a platu ve zdravotnictví.

Tabulkový plat lékaře

 

Platová tabulka má dvě osy:

Platové stupeň se určuje podle délky započitatelné praxe.

Platové třídy lékařů se určují podle vzdělávní/kvalifikace a jsou detailně popsané v katalogu prací v části pro zdravotnictví.

 

Platové tabulky lékaři 2024

Nástupní plat lékaře absolventa

Nově od roku 2024 spadá mladý lékař/lékařka po škole do 12. platové třídy 1.stupně (tabulkový plat lékaře tedy začíná na 41 380 Kč). Odpadla tak nutnost zapsat se do oboru specializačního vzdělávání, aby se posunul/a z 11. platové třídy do 12. platové třídy, jelikož 11. platová třída byla zrušena. Vaše první výplata v čistém za plný úvazek bez služeb a dalších příplatků tak bude cca 33 187 Kč. Podle pracoviště Vám však náleží různé příplatky, například příplatek za riziko podle rizikovosti pracoviště, ten je však v řádu stovek korun. Příplatky ve zdravotnictví v platovém i mzdovém sektoru se lehce liší.

Nástupní plat lékaře absolventa 2024

Plat lékaře po kmeni

Lékař po kmenové zkoušce má minimálně 30 měsíců praxe, to odpovídá 3.platovému stupni, a podle katalogu prací se posouvá do 13.platové třídy (tabulkový plat lékaře tak stoupne na 49 150 Kč).

plat lékaře po kmeni

Plat lékaře po atestaci

Tabulkový plat lékaře až v 50% případů u atestovaných lékařů nekorespondoval s náplni práce. Podle našeho průzkumu v roce 2023 pracovalo až 50 % atestovaných lékařů v 13.platové třídě. Díky změně katologu prací nyní všem po atestaci náleží 14.platová třída. Pohlídejte si tedy v roce 2024 nový platový výměr, který by měl obsahovat navýšení platové třídy pokud jste byli ve 13. třídě a máte již atestaci.

Lékař po atestaci má minimálně 5 let započitatelné praxe. V roce 2024 došlo k odstranění výkladové nejednoznačnosti a každý lékař s atestací je zařazen do 14. platové třídy. Tabulkový plat lékaře při 14.platové třídě se 4. platovým stupněm znamená hrubý plat po atestaci 53 680 Kč.

Tabulkový plat lékaře po atestaci

Matematika je zřejmá. Pokud od průměrného platu lékařů odečteme tabulkový plat lékaře přijdeme k výsledku, že někde kolem 40-50 tisíc korun není z tabulky, nýbrž z ostatních složek platu. To jsou zejména přesčasy, připadně osobní ohodnocení, rizikové příplatky a odměny. Největší podíl na této části platu má pravděpodobně přesčasová práce.

Povšimněte si rozdílu mezi platem lékařů a mzdou lékařů. Odměňování se vyvíjí sice stejným trendem, ale někdy od roku 2010 se platy a mzdy oddělily, a platy lékařů jsou vyšší mež mzdy lékařů. Aktuální rozdíl mezi průměrným platem lékaře a průměrnou mzdou lékaře je cca 7000 Kč.

Definici platu a mzdy a popis rozdílu mezi platem a mzdou najdete zde.

Průměrné platy lékařů

Mzdy a platy lékařů 2024.

Protest lékařů

Na podzim roku 2023 iniciovala Sekce mladých lékařů ČLK protestní akci “Lékaři jsou jenom lidi”. Cílem této akce bylo zrušení tehdejší podoby novely zákoníku práce, která legalizovala dvojnásobek přesčasů (832 hodin/rok), nastavení udržitelných pracovních podmínek, dodržování a kontrola přesčasové práce a navýšení ceny práce lékaře v základní pracovní době.

Finální dohoda, se kterou souhlasila Česká lékařská komora (ČLK) i zdravotnické odbory obsahuje nabídku přerozdělení 9,8 miliardy korun k navýšení platů zdravotníků, avšak pouze u poskytovatelů zdravotních služeb v lůžkové péči. Tabulkový plat lékařů se však zvyšovat nebude. V rámci této dohody by mělo dojít k navýšení platů lékařů následovně: Lékaři po škole příjem vyšší o 5 000 korun, lékaři po ukončeném základním kmeni o 8000 korun a po atestaci o 15 000 korun. Toto navýšení se má dotknout lékařů bez ohledu na právní formu zaměstnavatele (tedy bez ohledu na to jestli máte plat či mzdu).

Očekávaný plat lékařů absolventů

Podle průzkumu Medici 2022 Kompetence a preference považují respondenti za přiměřený čistý nástupní plat lékaře v ČR, bez služeb a příplatků, přibližně 39 tisíc Kč (medián 40 tisíc, průměr 39,2 tisíc Kč). Tabulkový plat lékaře nastupujícího a zapsaného v oboru v roce 2022 byl 41 380 Kč (odpovídá předpokládanému čistému platu 33 187 Kč), což je tedy nižší než představy studentů o přiměřeném platu (tabulkový plat lékaře je tak nižší asi o 16 %).

Gender paygap lékařů a lékařek

Gender paygap je v prostředí českého zdravotnictví relativně velký problém.

Lékaři muži vydělávali v roce 2021 v průměru téměř o 20 000 Kč hrubého více než lékařky. V největších nemocnicích je rozdíl ještě významnější než u ostatních zaměstnavatelů. Průměrný plat ženy lékařky v nemocnicích, které odměňují podle vládních platových tabulek, tvoří 81,4 procenta průměrného platu lékaře mužského pohlaví. V průměru ženy berou v roce 2021 v těchto nemocnicích 94 161 korun měsíčně hrubého včetně všech příplatků, což je o 21 483 korun méně než muži.