Publikujeme report shrnující výsledky vzešlé z online dotazníkového šetření Medici 2022 – Kompetence a preference.
Ten proběhl v červnu až srpnu 2022 mezi studenty Všeobecného lékařství studujícími v českém jazyce ve 4.–6. ročníku všech lékařských fakult v ČR. Cílem šetření bylo zmapovat subjektivní hodnocení kvality klinické výuky, připravenost na klinickou praxi a dále prozkoumat pracovní preference mediků po ukončení studia, včetně jejich možného dopadu na dostupnost péče v ČR. V porovnání s ročníky 2020, resp. 2021 byl letošní dotazník rozšířen o otázky týkající se specializačního oboru Dětská a dorostová psychiatrie – délka absolvované výuky a motivační faktory k výběru oboru. Právě dostupnost dětských psychiatrů je jedna z nejkritičtějších v ČR.

Zde si můžete prohlédnout výsledky průzkumu: Medici 2022 – Kompetence a preference

Všem, kteří se podíleli, velmi děkujeme!

Průzkumy z roku 2021 a 2020 naleznete zde