Diskuze o novele zákoníku práce k pozměňovacímu návrhu k ST 663 (tzv. zdravotnický balíček)

Předmětem jednání byla novela zákoníku práce jejíž obsha jsme prezentovali zde:
https://mladilekari.cz/2024/05/24/koncept-pozmenovaciho-navrhu-k-tisku-663-upravy-zakoniku-prace-a-zakona-c-95-2004-sb-pro-oblast-zdravotnictvi/

Z jednání vyplynulo

MUDr. Pavel.Frňka, Agel a.s.,  Sdružení soukromých nemocnic ČR,

  • v odborné rovině by měl posuzovat případný opt-out ze 416 hodin přesčasů ročně odborník na pracovní právo, podle jejich názorů možný opt-out je.
  • spíše chybí politická vůle opt-out zavést

Ministr Jurečka, ministr práce

  • v tuto chvíli nehodlá otevírat diskuzi k opt-out ze 416 hodin, pouze chce zjistit zásadní nesouhlas s pěti body navržené aktuální novely zákoníku práce

Mgr. Žitníková, MUDr.  Voleman, MUDr. Kubek, MUDr. Přáda – nevznášejí žádné věcné připomínky a se zněním souhlasí. MUDr. Kubek pouze apeloval, aby za vládní koalici doopravdy nikdo nepřišel s jiným pozměňovacím návrhem než je ten, který byl teď předložen.

MUDr. Kočí, Spolek Mladí lékaři upozornil na nejasnost výkladu o počítání přesčasových hodin a plánovaných směn a příplatků. Část účastníků jednání se domnívala, že příplatek za prodlouženou směnu (24 hodin) náleží ke každé odsloužené službě. Za Spolek Mladí lékaři dal k novele neutrální stanovisko.

Mgr. Roučková poskytla výklad MPSV k aplikaci příplatku za prodlouženou směnu

  • příplatek za 24hodinovou se bude týkat pracovních poměrů bez ohledu na výši úvazku a bude se týkat i “dohodářů”
  • příplatek se počítá od 13.hodiny v práci, činí 20% průměrné hodinové sazby
  • příplatek za prodlouženou směnu se aplikuje pouze pokud se neaplikuje příplatek za přesčas. Není tedy možný souběh obou příplatků (za přesčas i za prodlouženou směnu)

Ing. Čarvaš, považuje novelu a příplatek za prodlouženou směnu za ústupek nemocnic, které bude podle něj stát tento příplatek nemocnice nemalé prostředky.

S připomínkami nemocnic se MPSV vypořádolo v tomto dokumentu

Na závěr MUDr. Kočí, Spolek Mladí lékaři, požádal Mgr. Roučkovou, vrchní ředitelku pro legislativu MPSV, o výklad jakým způsobem se mají počítat a účtovat přesčasy po novele zákoníku práce. Pro tento účel Spolek dodal excelovou tabulku s rozpisem služeb a pracovních dnů pomyslného lékaře s plným úvazkem a čtyřmi službami.Ministr zdravotnictví, prof. Válek rozhodl o zařazení bodu o výkladu způsobu účtování služeb a přesčasů na další jednání, kde má MPSV seznámit nemocnice i lékaře se správným způsobem účtování.