Zákon o odměňování zdravotníků

Návrh zákona, část týkající se lékařů:

§X1

Zaměstnanci, kterému za vykonanou práci přísluší plat a který je lékařem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší pro daný kalendářní rok platový tarif, který:

a) v případě lékaře zařazeného do 12. platové třídy činí alespoň částku odpovídající součinu koeficientu 1,185 a výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem pro rok o dva roky předcházející roku, pro který je platový tarif stanoven, (dále jen „relevantní průměrná měsíční mzda“),

b) v případě lékaře zařazeného do 13. platové třídy činí alespoň částku odpovídající součinu koeficientu 1,3825 a výše relevantní průměrné měsíční mzdy,

c) v případě lékaře zařazeného do 14. platové třídy činí alespoň částku odpovídající součinu koeficientu 1,58 a výše relevantní průměrné měsíční mzdy,

d) v případě lékaře zařazeného do 15. platové třídy činí alespoň částku odpovídající součinu koeficientu 1,7775 a výše relevantní průměrné měsíční mzdy.

——————————————————

Tisková zpráva MZ ČR k zákonu:

Ministerstvo zdravotnictví plní další milník uvedený v Dohodě s Českou lékařskou komorou a zdravotnickými odbory

Celý text návrhu zákona o odměňování zdravotníků:

Návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků_24.05.2024