Tisková zpráva z druhého jednání k zákonu o odměňování zdravotníků 7. 3. 2024

 

Martin Kočí, Albert Štěrba

Na začátku března jsme se jako spolek Mladí lékaři zúčastnili v pořadí druhé debaty nad projednávaným zákonem o odměňování zdravotníků. V návaznosti na námi zaslané podněty a připomínky jsme byli hned zkraje předsedajícím Radkem Policarem, vrchním ředitelem pro legislativu a právo MZ ČR, vyzváni, abychom představili své představy dalším zúčastněným.

Předseda LOK Martin Engel žádal prvně definovat základní minimální plat a standardizovat mechanismus odměňování, a až následně probírat další, byť úzce související, dílčí jednotlivosti. Prezident ČLK Milan Kubek dále trval na naplnění dohody z podzimu minulého roku o sjednocení odměňování v intencích Hegerova memoranda a požadoval, aby byl určen jednoznačný termín, do něhož bude předložen ministerstvem zdravotnictví návrh předmětného zákona.

Dagmar Žitníková z OSZSP se vymezila vůči účasti zástupců Hospodářské komory na jednání a vyjádřila přání k sjednocení různých pracovních skupin zaobírající se odměňováním a pracovně právními podmínkami zdravotníků do skupiny jedné.

Ředitel motolské nemocnice Miroslav Ludvík se nechal slyšet, že nechápe požadavek odborů na sjednocení mezd a platů, když už dnes jsou v platnosti pravidla pro minimální odměňování. Michal Čarvaš z Asociace českomoravských nemocnic by rád pro každou zdravotnickou profesí definoval konkrétní kariérní stupně a jejich minimální garantované výše odměn.

Miloš Voleman z LOK na dotaz ředitele Ludvíka připomněl, že by se daný zákon o jednotném odměňování týkal pouze zařízení poskytujících lůžkovou zdravotní péči placenou ze systému veřejného zdravotního pojištění, a ne ,,čistě privátních zařízení na cash”.

Pavel Frňka, člen představenstva skupiny AGEL, se otázal, proč má stát mít vůbec vliv na odměňování u subjektů (např. soukromých nemocnic), které nemá pod svou kontrolou. Předsedkyně Žitníková kontrovala tím, že zákony o bezpečnosti či hygienických normách taky platí pro všechny stejně, a role státu je tedy na místě.

Z řad poskytovatelů opakovaně zaznělo upozornění na ekonomické dopady probíraného a jejich vliv na poskytovatele a zdravotnictví jako celek.

Následně diskuse mezi zástupci odborů a zaměstavatelů přestala být konstruktivní. Ředitel Policar po čase jednání ukončil s tím, že zde probírané ministerstvo zdravotnictví vezme v potaz a pokusí se do dalšího zasedání v dubnu předložit svůj návrh ohledně znění probíraného zákona.