V Praze 1.3.2024

Navrhujeme:

Definování pojmu ,,pohotovostní služba”

 • požadujeme definovat zákonem označení pro práci zdravotníků mimo směnný režim, kdy setrvávají v práci kvůli zabezpečení zdravotních služeb v čase mezi 15:00 až 7:00 (anebo 16:00 až 8:00 atp.) ve všední dny a během víkendových dnů.
 • tato pohotovostní služba bude moct být plánovaná (na rozdíl od přesčasů v zákoníku práce)
 • pohotovostní služba o víkendu a ve dnech státních svátků bude moct být až 24 hodin dlouhá
 • po 16 nebo 24 hodinách práce je zaměstnanec povinen čerpat 24 hodin odpočinku
 • za pohotovostní službu 24 hodin náleží příplatek 100 % průměrné hodinové mzdy za každou hodinu odvedené práce, tento příplatek bude mít aplikační přednost před příplatky dle zákoníku práce
 • za pohotovostní službu 24 hodin je možné čerpat 2 dny náhradního volna, které ruší mzdu/plat za základní hodinovou sazbu, ale neruší přiznaný příplatek z pohotovostní služby
 • za pohotovostní službu 16 hodin náleží příplatek 50 % průměrné hodinové mzdy za každou hodinu odvedené práce, tento příplatek bude mít aplikační přednost před příplatky dle zákoníku práce
 • za pohotovostní službu 16 hodin je možné čerpat 1 den náhradního volna, které ruší mzdu/plat za základní hodinovou sazbu, ale neruší přiznaný příplatek z pohotovostní služby
 • příplatky za pohotovostní služby 16 a 24 hodin jsou nezávislé od výše pracovního úvazku
 • navrhujeme stanovit maximální strop pro počet pohotovostních služeb v jednom měsíci (je k diskuzi opodstatněnost tohotu ustanovení, protože při dodržování zákonného limitu 416 hodin ročně je možné mít pouze cca 17 pohotovostních 24hodinových služeb ročně)

 

Nové platové tabulky a katalog prací pro zdravotníctví

 • navázání platových tabulek č. 3. a č. 4 (aktuálně) podle nařízení vlády 341/2017 Sb. na nový zákon o odměňování zdravotníků do podoby vyhlášky MZ ČR
 • navázání katalogu prací ve zdravotnictví na nový zákon o odměňování zdravotníků do podoby vyhlášky MZ ČR
 • navazující vyhláška na nový zákon o odměňování zdravotníků novelizuje aktuální platové třídy a tarify a upraví velmi drobné nárůsty mezi třídami, tak aby rozdíly v kvalifikaci byly výraznější

 

Zavedení platových tříd a stupňů pro školitele

 • zavede se nová platová třída pro školitele podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • s každým úspěšně odatestovaným školencem se školitel posune v platovém stupni; platové stupně tedy nebudou zohledňovat pouze délku započitatelné praxe, ale i počet úspěšně atestovaných školenců (resp. kumulativní roky věnované školení)
  • zařazení platových stupňů podle odatestovaných školenců v sobě samozřejmě skývá mnoho podstatných detailů, které je potřeba rozpracovat a jsou nad rámec tohoto návrhu

 

Definovat zákonný pojem ,,pracovní stáž ve zdravotnictví”

 • definovat, co je to stáž ve zdravotnictví (úprava se nyní vyskytuje pouze ve vyhláškách navazujících na zákon č. 95/2004 a 96/2004)
 • upravit zákonem odpovědnosti vysílacích a přijímacích akreditovaných pracovišť
 • upravit zákonem finanční odměňování povinných stáží (dle zákona č. 95/2004 a 96/2004) tak, že mzdu/plat stážujícímu zdravotníkovi je povinen platit subjekt u kterého stáž probíhá, nikoliv ten subjekt, který zdravotníka vysílá, protože zdravotník odvádí práci na pracovišti, kde absolvuje povinnou stáž

 

Zákaz kvalifikačních dohod ve zdravotnictví na specializační vzdělávání

 • v případě definice stáží tak, jak byla navržena v předchozím odstavci, ztrácí kvalifikační dohoda opodstatnění v té podobě, jak je dnes definovaná zákoníkem práce

 

Tento návrh je reakcí na schůzi 15.2.2024 na půdě MZ ČR o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví. Zápis z tohoto jednání najdete zde.