adresováno MPSV a MZČR


Vážení,

Děkujeme za předložení návrhu poslaneckého návrhu novely zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů – úprava až 24hodinových služeb ve zdravotnictví a zrušení § 93a o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví.

Tento návrh jako celek odmítáme.

V legalizaci 24hodinových služeb vidíme rozpor v slaďování rodinného a profesního života a rozpor s principy příslušných Evropských směrnic. Práce 24 hodin vcelku je prokazatelně spojená s únavou a vyčerpáním zdravotníků které mohou ohrožovat pacienty a dlouhodobě ohrožuje na zdraví i samotné zdravotníky.

Pokud by zdravotníci měli podstupovat takovou oběť (na rozdíl od mnoha jiných profesí) v zájmu zachování chodu českého zdravotnictví mělo by dojít ke zvážení tří aspektů:

1.       Adekvátní kompenzační volno před/po 24hodinových službách. Aktuální návrh v tomto ohledu považujeme za nedostatečný.

2.       Adekvátní finanční ohodnocení 24hodinových služeb speciálními příplatky. Návrh nepředpokládá žádné další příplatky, to jest zůstávají pouze příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek a případně za přesčas. Pokud nedojde na náhradní volno, které příplatek za přesčas ruší. Nepředkládá se žádná kompenzace toho, že služba/směna zdravotníků je delší (až 24 hodin) než v jiných odvětvích.

3. Zachování zvýšené ochrany zaměstnanců pečujících o děti do 1 roku věku, těhotných žen, zaměstnanců se zkráceným úvazkem atp. Zaznamenali jsme, že návrh vyvolává výkladové rozpory týkající se možnosti nařídit 24hodinovou službu těmto osobám, což považujeme za nežádoucí.

Děkujeme za spolupráci a jsme otevření dalším diskuzím.

S pozdravem předsednictvo Spolku Mladí lékaři