Výsledky průzkumu o přesčasech

 

 „Píchat po čtyřiceti hodinách v práci dítěti lumbální punkci, to prostě nepovažuji za rozumné“ nebo „Po 48 hodinové víkendové službě mám strach, že způsobím po cestě z práce dopravní nehodu a ublížím i někomu jinému“. I tak zněly odpovědi lékařů a lékařek, které zazněly v našem posledním dotazníkovém šetření.

Přesčasy lékařů jsou dlouhodobě problematickým tématem, které je často diskutované v rámci lékařské obce. Nicméně veřejnost má jen mlhavou představu o tom, v jaké míře se tento problém vyskytuje a jaký má vliv na kvalitu poskytované péče, a tedy i zdraví samotných pacientů. Přesčasová práce je limitována zákoníkem práce a posledním místem, kde bychom předpokládali, že je maximální objem přesčasů překračován, je místo, kde nám jde doslova o zdraví a život. I mediálně lze z řad vysoce postavených politiků slyšet tvrzení, že k žádnému porušování zákoníku práce v nemocnicích nedochází. Je to pravda? Odpověď na tuto otázku nám poskytl dotazníkový průzkum mezi lékaři, konaný na podzim minulého roku, který reflektuje skutečnou situaci ve zdravotnictví.

Podařilo se nám shromáždit data od 609 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 560 lékařů, kteří v dotazníku odpověděli, že slouží noční služby.

Ačkoli nesmí dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., § 83) délka směny přesáhnout 12 hodin, dosahovala průměrná délka služby lékařů 26 hodin! Tato průměrná hodnota je však ještě podhodnocená, protože v ní nejsou reflektovány celovíkendové služby (např. kontinuální služba jednoho lékaře o víkendu od pátečního rána do pondělního poledne), které musejí na některých pracovištích lékaři sloužit. Délka služby se statisticky významně lišila dle typu zdravotnického zařízení, s nejdelší průměrnou službou (28 hodin) v „okresních“ a krajských nemocnicích a nejkratší (24 hodin) v nemocnicích fakultních. Pouze něco málo přes 3% lékařů (19 z 560) sloužících noční služby pracovalo ve 12 hodinovém režimu splňujícím zákonný limit délky jedné směny.

Očekávalo by se, že lékaři po 24 hodinách práce půjdou domů, aby absolvovali adekvátní odpočinek, není to však zdaleka pravidlem. Více než čtvrtina (27 %) lékařů po noční službě zůstává v práci celý následující pracovní den, 22 % lékařů zůstává další den dopoledne a pouze polovina lékařů (51 %) po noční službě zpravidla ráno odchází z práce. I zde existují statisticky významné rozdíly mezi typem pracoviště, kdy po noční službě mohou ráno odcházet nejčastěji lékaři fakultních nemocnic (71 %) a nejméně často lékaři „okresních“ nemocnic (38 %).… zobrazit celý článek

Deník Referendum

 

Přesčasy lékařů jsou v České republice dlouhodobě velkým problémem. Důsledky nedopadají jen na osobní život a fyzické i duševní zdraví lékařů samých, ale negativně se odrážejí i na kvalitě poskytované zdravotní péče. Pro mnoho zejména mladých lékařů ovšem služby přesčas představují jediný způsob, jak si zajistit důstojnou finanční odměnu.

Radio Wave

Z dotazníkového šetření spolku Mladí lékaři, do kterého se zapojilo okolo 600 českých lékařů a lékařek, vyplynulo, že průměrná doba jejich pracovní směny je 26 hodin. „V Česku existuje obrovská poptávka po zdravotních službách. Máme určitý počet nemocnic. Pokud chceme zajistit 24 hodin trvající provoz při tomto počtu lékařů a zdravotníků, tak lidé prostě pracují významně déle,“ říká radiolog a předseda Mladých lékařů Martin Kočí.

Seznam zprávy

České nemocnice stojí na nezákonném množství přesčasů, které lékaři odslouží. Devět z deseti jich napracuje přes 35 hodin měsíčně. Tedy více, než povoluje zákon. Ukazuje to průzkum spolku Mladí lékaři.

Anonymní odpovědi, které posbíral spolek Mladí lékaři mezi šesti sty doktory, ukazují realitu českého zdravotnictví. V mezinárodním srovnání dosahuje sice solidní úrovně, funguje ale díky systematickému porušování zákoníku práce a vykořisťování části lékařů v nemocnicích.

Diplomová práce

Pracovní poměr lékaře a přesčasy – diplomová práce jako příručka a podklad pro veřejnou diskuzi

Zde najdete diplomovou práci na téma pracovní poměr lékaře, jejíž autorkou je Mgr. Tereza Nevečeřalová, absolventka právnické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.