Partner

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Nemocnice Kyjov je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům okresu Hodonín.

V oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO poskytuje péči o 162 tisíc obyvatel okresu spolu s nemocnicí v Hodoníně, v dalších lůžkových oborech, kterými jsou neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, rehabilitace, ušní-nosní-krční, plicní a infekční zajišťuje ústavní péči samostatně. Mimo to provozuje i lůžka následné péče v počtu 38, a to na detašovaném lůžkovém pracovišti ve Veselí nad Moravou.

Podívejte se na nabídku práce v Nemocnici Kyjov

  • při nástupu vám jako absolventovi náleží plat dle 11. platové třídy, tj. 38 980Kč a ihned po zařazení do oboru plat dle třídy 12, to znamená 41 380Kč
  • celý úvazek je u nás samozřejmostí, ale lze se dohodnout i na jiném rozsahu (nebo pouze na základě požadavku nastupujícího lékaře je po dohodě možný i částečný) po ukončení zkušební lhůty je možná smlouva na dobu neurčitou
  • máte možnost odborného růstu na akreditovaných pracovištích pro vzdělávání lékařů, absolvování atestačních stáží a atestace, účast na vzdělávacích akcích, školeních, přednáškách – nebudete vázáni stabilizační dohodou
  • máte nárok na zajímavý náborový příspěvek, u nastupujícího lékaře – absolventa až 300 000Kč
  • lékař není ve službě sám, vždy slouží i zkušenější kolega, po službě má lékař volno
  • při své práci máte možnost využít moderní komplement – vybavené laboratoře se širokým spektrem výkonů (biochemie, hematologie, mikrobiologie i patologie), RDG pracoviště s magnetickou rezonancí, oddělení nukleárnímedicíny
  • nemocnice úzce spolupracuje se specializovanými pracovišti ve fakultních nemocnicích

Nabízíme
Ubytování v areálu… a hlavně… kolektiv příjemných lidí, práci v kraji vína propleteném cyklostezkami, kde můžete vyrazit za turistikou do blízkých Chřibů či najít jiné sportovní a kulturní vyžití

Další informace na webových stránkách nemocnice.