Zápis z jednání o novele Zákoníku práce

Marek Babjuk, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy:

 • Přijaté změny nesmí kolidovat s pregraduální výukou studentů.
 • Podpora ze strany fakult směrem k volnu před atestacemi a nástavbami u prvního pokusu zkoušek

Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol, předseda Asociace nemocnic ČR:

 • Bez opt-out režimu z 416 hodin přesčasové práce za rok není možné ve zdravotnictví fungovat.
 • Meziroční nárůst platů je podle Asociace nemocnic až 16 %.
 • Medián platu lékaře při plném úvazku je nyní 131 tisíc korun měsíčně, podle aktuálních dat Asociace nemocnic
 • Není možné přidat lékařům na 130 tisíc v základu, spolu s příplatky se zvyyšují základy až o 50%, tolik peněz ve zdravotnictví nemáme.
 • Pokud bude zachován limit 416 hodin musí platit pro všechny zdravotnická zařízení bez výjimek. Nestotožňuje se se snahou některých typů zařízení dostat výjimku, co platí pro fakultní nemocnice musí platit i pto všechny jiné.

Dagmar Žitníková, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví:

 • Nepodpoří žádný opt-out dřív, než bude přijat zákon o odměňování zdravotníků.

MUDr. Pavel Franěk, Agel:

 • Pokud nebude opt-out a legální delší doba přesčasů, Agel bude muset omezit provoz 24/7 některých oddělení.

MUDr. Jan Přáda, viceprezident ČLK:

 • Trend práce s 416 hodinami přesčasů je jasný a správný
 • Již dochází ke kompenzačním volnům po službě, což dříve podle něj nebylo běžné a standardní
 • Potřeba změny specializačního vzdělání s ohledem na transformaci poskytovatelů péče na denní stacionáře a jednodenní chirurgie.
 • Nevracet se k opt-outu a nezvyšovat přesčasové hodiny nad 416 hodin ročně.

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK:

 • Personální vyhláška je neaktuální, čeká se na nový návrh.
 • ČLK je proti prolomení limitu 416 hodin ročně.
 • MZČR neplní závazky, neposlali podklady k jednáním a zrušili jednání.
 • Pojišťovny nemají peníze na úhradu péče pro rok 2025, reálný je pokles úhrad.
 • Řada ambulantních oborů je na vymření, nespokojenost lékařů narůstá.
 • Premiér odmítá zavést spoluúčast a poplatky ve zdravotnictví jak vyplynulo z jednání prezidenta ČLK a premiéra 16.5.2024

Ing. Čarvaš, předseda Asociace českých a moravských nemocnic:

 • Chápe, že opt-out je citlivé téma.
 • Ochotni přistoupit na příplatky za 24hodinové služby a volno před zkouškami výměnou za opt-out nad 416 hodin ročně.
 • Zákony musí být smysluplné a dodržovány, nemocnice už nechtějí porušovat zákon kvůli provozu a pohybovat se mimo legislativu.

MUDr. Tom Phillip, předseda správní rady VZP:

 • Ve hře jsou především pacienti.
 • Chápe tvrdý postoj odborů, ale jejich požadavky a řešení povede ke snížení dostupnosti péče.
 • Je třeba najít pacientsky snesitelné řešení.

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví:

 • Přesčasy: v Motole nezvládnou pokrýt, ale v jiných fakultních nemocnicích ano (např. Plzeň, Brno).
 • Není nutné mít všude 24hodinovou službu, možné je  přechod na stacionáře a jednodenní chirurgie.
 • Analýza urgentních příjmů za poslední 2 roky ukazuje, že některé urgenty nejsou vůbec využívány, ale personál tam je.
 • Historicky největší suma peněz jde letos do zdravotnictví.
 • Návrh zákona o odměňování zdravotníků bude představen 24.5.2024
 • Pokud je limit 416 hodin je nepřekročitelný, tak by lékaři po pracovní době neměli pracovat v soukromé praxi a přivydělávat si jinde a mělo by se to zakázat a kontrolovat.
 • Oddělení výuky od léčebné péče je nutné, návrh na oddělení výuky a péře dosud nedošel nidky do parlamentu, ačkoliv se o tom mluví dlouhá léta
 • V jiných zemích nejsou nemocnice a fakulty oddělené, je to jeden subjek a třeba debatovat o tomto tématu.

Další jednání o zákoně o odměňování zdravotníků proběhne ve čtvrtek 30.5.2024