Digitalizace zdravotnictví 2024: Nové horizonty a výzvy. Spolek Mladí lékaři byl u toho.

Třetí ročník konference Digitalizace zdravotnictví 2024, která se konala v prostorách jednacího sálu Valdštejnského paláce, se opět ukázala jako důležitá platforma pro diskusi o budoucnosti českého zdravotnictví. Akci organizoval Výbor pro zdravotnictví PČR ve spolupráci s Aliancí pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb.

Konference byla zahájena úvodním slovem předsedy výboru MUDr. Romana Krause, místopředsedy MUDr. Tomáše Fialy a předsedy správní rady ATDZ Ing. Jiřího Horeckého. Klíčovým bodem programu bylo představení plánu Ministerstva zdravotnictví na digitalizaci pro období 2024–2025, které přednesl ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Bc. Petr Foltýn.

Ing. Jiří Batek z ATDZ apeloval na nutnost povinného sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, zdůrazňujíc význam stanovení přechodného období pro zapojení všech subjektů zdravotnického ekosystému. Zdeněk Kabátek upozornil na potřebu legislativní opory pro stanovení úhrad zdravotních pojišťoven za distanční výkony.

Významným příspěvkem konference byla prezentace Mgr. Lenky Kašky, která se zaměřila na potenciál českého NEHR (National Electronic Health Record System). Vyzdvihla, že základy pro tento systém jsou již položeny v zákonu o elektronizaci zdravotnictví, avšak k jeho plnému využití je nutné zapojení všech poskytovatelů zdravotní péče a povinné vedení elektronické zdravotnické dokumentace. Dále zdůraznila potřebu zvýšení digitální zdravotní gramotnosti mezi lékaři i pacienty a zavedení funkcí do pacientské aplikace, které by umožnily občanům jednoduše a online vykonávat svá práva ke zdravotnické dokumentaci.

Profesor Miloš Táborský představil pilotní klinické projekty Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc, které jsou předpokladem pro zavádění inovativních metod.

Za Spolek Mladí lékaři vystoupili předseda spolku MUDr. Martin Kočí a MUDr. Ondřej Tefr, praktický lékař a Chief Medical Officer společnosti Meddihub a.s., společně se svým hostem prezentace primářem ÚPMD MUDr. Hynkem Heřmanem. Společně ukázali praktické možnosti využití telemedicíny v primární péči. MUDr. Kočí zdůraznil potenciál telemedicíny ve vztahu k přetíženým urgentním příjmům nemocnic. Na závěr své prezentace položil otázku, jestli by telemedicína v primární péči nemohla do značné míry nahradit obsolentní lékařské pohotovostní služby (LPS). Diskuze nad LPS se poslední dobou stáčí k myšlenkám o vymáhání sloužení LPS od praktiků a pediatrů, přitom podle MUDr. Kočího by mohla telemedicína v primární péči obstarat podstatnou část této zdravotní péče.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR prof. RNDr. Ladislav Dušek představil první datové výstupy z propojení a sdílení dat mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí, což ukazuje na potenciál efektivnějšího využívání zdravotnických dat.

Konference Digitalizace zdravotnictví 2024 opět potvrdila svou důležitost a naznačila směr, kterým by se české zdravotnictví mělo ubírat. Diskuse a návrhy z této konference mají potenciál přinést významné změny a zlepšení pro všechny účastníky zdravotnického systému, od poskytovatelů péče až po pacienty.