Projekt 19 evropských zemí JA HEROES (https://healthworkforce.eu) si klade za cíl analyzovat současný stav v oblasti plánování a predikce potřebnosti zdravotnického personálu, definovat optimální stav a navrhnout, vytvořit a pilotně odzkoušet metody a nástroje, které mají k dosažení optimálního stavu přispět.

Jako Spolek Mladí lékaři jsme byli vyzváni zapojit se do dotazníkového šetření a přispět svými názory a představami, jak by měl potenciální orgán, který bude tuto oblast řídit, vypadat a fungovat v České republice.

Dotazník můžete vyplnit zde: Plánování personálních kapacit ve zdravotnictví v Česku (google.com)
Bude přístupný do 28. dubna 2024.