TISKOVÁ ZPRÁVA
6. března 2024

EUC ve Zlíně otevřela nové oddělení magnetické rezonance

EUC Klinika Zlín slavnostně otevřela nové oddělení magnetické rezonance. Celková investice, včetně stavebních prací, dosáhla 43 milionů korun. Díky novému pracovišti bude moci EUC v metropoli Zlínského kraje nabízet rychlé termíny vyšetření a současně poskytovat komplexní péči v rámci jednodenní chirurgie.

Magnetická rezonance (MRi) je vyšetřovací metoda, která přesně a detailně zobrazuje vnitřní orgány, ale i další oblasti lidského těla. Zobrazovací metoda využívá magnetické pole, nikoli rentgenové paprsky, a proto je k organismu šetrná a samotné vyšetření je velmi bezpečné.

„Magnetická rezonance znamená velký posun v rámci rozšíření služeb kliniky. Pacientům nabízíme rychlé termíny objednání a současně vysoce kvalifikovaný tým, který je kompletně nově postavený. Magnetická rezonance také zásadně rozšiřuje možnosti centra jednodenní chirurgie – pacientům můžeme nabídnout komplexní péči pod jednou střechou. Magnet je důležitý komplement pro operativu a lze jej v případě potřeby obratem využít. Tím se vše zrychlí,“ říká ředitel EUC Kliniky Zlín MUDr. Tomáš Melichar, MBA

Moderní vyšetřovací přístroj Magnetom Altea 1,5T od společnosti Siemens umožňuje provádět rutinní vyšetření mozku, páteře, kloubů, vybraná vyšetření břicha a vyšetření prsů. Právě možnost magnetické rezonance prsu významně rozšíří diagnostické možnosti EUC mamografického screeningového centra. 

Vedoucím lékařem nového pracoviště je MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti získané během téměř třiceti let působení v Krajské nemocnici Tomáše Bati jako lékař a následně jako primář. Od roku 2020 pracoval v Nemocnici Břeclav. 

„Nové MRi zařízení nám za plného provozu umožní vyšetřit až 15 pacientů za směnu. Znamená to významné rozšíření poskytovaných služeb, díky kterému jsme přijali 2 lékaře a 3 radiologické asistenty. Vyšetření se týkají jak neurologických indikací, tak pohybového aparátu. Našich služeb budou mimo jiné využívat pacienti indikační ambulance k artroskopickým operacím, kterou jsme v rámci kliniky otevřeli v loňském roce,“ dodává MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.

EUC Klinika Zlín disponuje třemi zcela novými operačními sály, z nichž jeden splňuje podmínky superaseptického sálu umožňující kostní operativu. Sály prošly rozsáhlou rekonstrukcí a vyhovují vysokým medicínským standardům. Provádí se zde chirurgické a ortopedické operace v režimu jednodenní péče. 

Provozní doba centra magnetické rezonance bude zpočátku denně od 7:00 do 15:00 hodin, později bude možné rozšíření provozu na odpolední směny nebo i víkendy. Centrum bude poskytovat služby pouze klientům smluvních pojišťoven.

„Pořízením magnetické rezonance se naše zlínské mamocentrum stalo naprosto komplexním centrem po stránce diagnostiky prsů. Magnetická rezonance je velmi senzitivní metoda, u které se využívá dynamického vyšetření po podání kontrastní látky. Indikací je například stagingové vyšetření u prokázané rakoviny prsu, zejména k určení rozsahu postižení a volbě optimální léčby nebo jako metoda ke sledování efektu neoadjuvantní chemoterapie. Velkou část pacientek, které preventivně vyšetřujeme, tvoří ženy s geneticky prokázaným vysokým rizikem onemocnění prsů. U nativního vyšetření zase posuzujeme integritu implantátů po kosmetické operaci,“ doplňuje MUDr. Petr Váša, vedoucí lékař radiodiagnostiky skupiny EUC.

„Nákup magnetické rezonance do zlínské kliniky odráží naši dlouhodobou vizi odpovědného rozvoje EUC pracovišť a jejich modernizace. Konkrétně do zlínského pracoviště, které poskytuje ambulantní i nemocniční péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, jsme v posledních letech investovali do modernizace částku přesahující 150 milionů korun – tato klinika odpovídá standardům srovnatelných špičkových zařízení v Evropě. Díky svým zdravotnickým odborníkům a specializacím chirurgické, gynekologické a ortopedické operační péče je chloubou EUC v regionu. Velmi významných úspěchů v péči o pacienty dosahují také ambulantní specialisté, a to například v oblasti managementu péče o civilizační onemocnění. Samozřejmě významná a nezastupitelná je péče v rámci mamografického screeningu a diagnostiky, včetně operačních řešení nádorů prsů,“ uzavírá výkonný ředitel EUC klinik PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., LL.M. 


Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, domácí zdravotní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2022 investovala 1 304 mil. korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 15 mamocentrech, 26 kamenných lékárnách, lékárenském e-shopu a 11 laboratořích zaměstnává 2 700 zdravotníků, kteří provedou 3,6 mil. vyšetření ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. V létě roku 2022 byla tato emise úspěšně přefinancována v hodnotě 1,5 miliardy korun. Více na www.euc.cz

Kontakty pro média:
Tisková mluvčí EUC
Eva Pánová
e-mail: eva.panova@euc.cz