Pozvání na jednodenní kurz na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně: Základní principy stabilizace páteře – praktický kurz na kadaverech

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.
Účastnický poplatek je hrazen z projektu NPO MUNI 3.2.1, tzn. kurz je zdarma.
Termín kurzu: 22. března 2024
Termín přihlášení: do 15. března 2024 (včetně)

Podrobnější informace + odkaz na přihlášení:

https://www.muni.cz/uchazeci/vzdelavani-po-cely-zivot/rozvoj-kompetenci/lekarska-fakulta/27086-zakladni-principy-stabilizace-patere