Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod nabízí volná pracovní místa na pozici lékař/lékařka 

Nabídka je určena jak pro lékaře absolventy, tak lékaře se základním kmenem i lékaře atestované. 

PNHB je moderní nemocnice s krásným zázemím v parkovém areálu a přátelským kolektivem, která nabízí mladým lékařům možnost práce s celým spektrem duševních onemocnění. 

Máme akreditaci na vzdělávání v několika oborech – psychiatrie, gerontopsychiatrie, geriatrie, dětská a dorostová psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie – čímž zajišťujeme přípravu lékařů jak na psychiatrický kmen, tak na samotnou specializaci. Veškeré vzdělávání je hrazeno nemocnicí a je na něj vyhrazeno pracovní volno (platí pro povinné i nepovinné kurzy). 

Práce lékařů je zde týmová, mladý lékař se zde pod dozorem atestovaného lékaře postupně seznamuje s fungováním psychiatrické péče, nabírá zkušenosti a má několik možností seberealizace ve svém oboru – psychoterapeutický směr, akutní péče, následná péče, provádění elektrokonvulzivní terapie, popis EEG, práce se soudně nařízenou léčbou a další. 

PNHB poskytuje psychiatrickou péči oblasti pro asi 1,1 milion obyvatel, nachází se zde specializovaná pracoviště pro určité oblasti duševních poruch (akutní péče, gerontopsychiatrie, návykové nemoci, sexuologie, dětská a dorostová psychiatrie, psychoterapeutické oddělení a další). 

Mimo tato oddělení se v nemocnici nachází i interní oddělení, kde jsou řešena somatická onemocnění hospitalizovaných pacientů. Díky vlastnímu internímu oddělení jsou služby pokrývány jak psychiatrem, tak internistou a probíhají formou pohotovostní služeb, mladí lékaři slouží až po absolvování základního kmene, pokud nechtějí sloužit ani poté, nejsou do služeb nijak nuceni. 

Nabízíme:

 • úvazek dle dohody (1,0 a méně) 
 • plat dle tabulek + osobní platové ohodnocení dle pracovních výsledků + osobní příplatek dle nařízení vlády (5000 -15 000 Kč dle vzdělání lékaře) 
 • akreditace pro vzdělávání v několika oborech (psychiatrie, gerontopsychiatrie, geriatrie, dětská a dorostová psychiatrie, návykové nemoci a sexuologie) 
 • 6 týdnů dovolené 
 • hrazené veškeré vzdělávání + pracovní volno 
 • vzdělávání v rámci nemocničního kolektivu (semináře s nejnovějšími poznatky) 
 • možnost dočasného ubytování na nemocničním internátě 
 • služby formou pohotovostních služeb nejdříve po absolvování kmenové zkoušky 
 • příspěvek na penzijní připojištění 
 • možnost závodního stravování + příspěvek na stravu v zajímavé výši 
 • bezplatné očkování proti chřipce 

 

Kontakty: 
náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči: jhorcicko@plhb.cz   
sekretariát PNHB: aschwarzova@plhb.cz te.: 569 478 131