V pátek 19. ledna 2024 se uskutečnil druhý ročník unikátní akce ve zdravotnictví Medidays 2024.


Akce Medidays se zúčastnilo bezmála 900 lidí
, kdy se v jednom dni setkali zkušení manažeři a odborníci na zdravotnictví spolu s mladými lékaři, mediky i farmaceuty, aby diskutovali a vzdělávali se na workshopových seminářích a přednáškách.

Celkem 889 účastníků, z toho 716 v roli posluchačů a 173 panelistů, přednášejících a dalších osob a hostů. Skladba účastníků: 21% lékařů, 6% lékárníků, 62% mediků posledních ročníků, 11% jiných zdravotníků a účastníků.

Druhý ročník akce zahájili garanti programu konference MUDr. Martin Kočí, předseda Mladých lékařů, a PharmDr. Lukáš Malý, předseda Mladých lékárníků, spolu s hlavním sponzorem akce a největším ambulantním poskytovatelem zdravotní péče v ČR společností EUC reprezentované ředitelem klinik EUC PhDr. Janem Šlajsem, PhD, LLM. První workshopovou přednášku zahájil MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů pro  lékaře se zájmem o založení vlastních ambulancí.

O kontroverze a názorové střety nebyla v panelových diskuzích nouze. Celkem v sedmi diskuzích se prostřídalo přes 40 diskutujících a moderátorů. Programem provázel MUDr. Albert Štěrba ze Spolku Mladí lékaři a medička Alisa Braková ze Spolku mediků českých. Více o diskuzích zde.

 

Workshopy vzdělávaly mediky i lékaře v tématech podnikání ve zdravotních službách, platech, právu, práci v Německu i komunikaci.

Doslova ve švech praskala seminární místnost při semináři o kompetencích lékařů vedeném advokátkou Anetou Stierankovou, která měla při prezentaci jako hosta MUDr. Martina Kočího, předsedu Spolku Mladí lékaři. Podobná situace byla při přednášce o platech a na mnoho účastníků konference bohužel nezůstalo místo při semináři MUDr. Jana Bayrama o práci ve farmaceutických společnostech, která vzbudila mimořádný zájem.

Do podnikání ve zdravotních službách uvedl účastníky předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Jojko, následovaný JUDr. Uhrem ze Sdružení praktických lékařů, o financování praxí promluvil Ing. Harcuba ze společnosti Ekorent s.r.o. a do problematiky výkaznictví uvedla lékaře ředitelka Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra MUDr. Salcman Kučerová.

Bez kvalitních a spolehlivých partnerů by akce Medidays nikdy nevznikla. Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům, díky kterým bylo možné akci takového rozsahu uspořádat.

Pořadatelské a partnerské spolky:

 

Mladí lékaři, z.s.
Mladí lékárníci, z.s.
IFMSA, z.s.
EMOTER, z.s.
Doktor Čechov, z.s.
Iniaciativa pro efektivní zdravotnictví, z.s.
Lékaři bez hranic, z.s.
Sdružení praktických lékařů ČR, z.s.
Sdružení ambulantních specialistů ČR, z.s.
Medici na ulici, z.s.
Mladí pediatři, z.s.
Mladí praktici, z.s.
Mild Blue s.r.o.