Onkologické oddělení příjme lékaře / lékařku, absolventi jsou srdečně vítáni! 

Onkologické oddělení Nemocnice Jihlava poskytuje komplexní onkologickou péči (diagnostiku nádorů, cytostatickou, biologickou a hormonální léčbu, léčbu zářením, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů. Léčí také některé vybrané hematologické malignity. Léčba je poskytována ambulantně i za hospitalizace. Oddělení má podle vyhlášky MZ ČR statut Komplexního onkologického centra a aktivně spolupracuje s dalšími onkologickými odděleními v kraji v rámci Regionální onkologické skupiny.

Možnost náborového příspěvku
L1 100.000 Kč
L2 300.000 Kč
L3 750.000 Kč (klinická onkologie, radiační onkologie)