Dnes jsme se zúčastnili jednání na MZ ČR na jednání pracovní skupiny pro personální stabilizaci ve zdravotnictví.

Za MZ ČR byly prezentovány některé výsledky z podzimního průzkumu o ženách ve zdravotnictví, který jsme pomáhali distribuovat. Jako hlavní potřebu výsledky zmiňovaly zřizování dětských skupin u zaměstnavatelů.

Mgr. Andrea Daňková jako garant za MZČR představila přítomným prezentaci se získanými daty. ,Cílové body definuje nejen v kontextu potřeby dětských skupin a to hlavně pro děti do tří let – ale mezi další nutné kroky zařadila i digitalizaci systému vzdělávání, přehledné centralizované informace o podmínkách mateřské a rodičovské dovolené a systematické zapojování matek/ otců do praxe a to průběžně za účelem udržení kontaktu s oborem i kvalifikace potřebné ke kontinuálnímu kariérnímu růstu i správnému platovému ohodnocení.

Na tomto jednání jsme přednesli i první výsledky z našeho průzkumu Rodičovství ve zdravotnictví. V našem průzkumu odpovědělo až 3401 lidí. Zjistili jsme, že až 27% respondentů chce ve souvislosti s rodičovstvím změnit svoji specializaci. Až 41% respondentů uvažuje o změně zaměstnavatele v souvislosti s rodičovstvím. Toto jsou alarmující čísla která budou vyžadovat změnu systému.

MZ ČR se chystá uzavřít memorandum se spolkem 100 skupin z.s., které se dlouhodobě věnuje problematice zakládání a provozu dětských skupin. Dále plánuje MZ ČR spolupráci s MPSV  na podporu těchto dětských skupin.

Podle oficiálních dat EU jsme na dolních příčkách v počtu pracovníků se zkrácenými úvazky. Víte jaký benefit v našem průzkum nejvíce lidí považovalo za faktor zlepšující skloubení lékařské kariéry a rodičovství? V 77% to byly zkrácené úvazky.

Na téma zkrácených úvazků promluvil i ředitel FNM Ludvík. Jako hlavní organizační problém uvedl, že je obtížné najít pracovníka se zrcadlovým zkráceným úvazkem, aby se tito pracovníci mohli vzájemně vykrývat při tvorbě rozpisů práce.

V jistém kontrastu promluvil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, který zmínil, že podle aktuálně dostupných dat je přibližně 3000 lékařek na rodičovské dovolené, a možnou úpravou legislativy a organizačními opatřeními by bylo možné zatraktivnit a usnadnit jim participaci v pracovním procesu i při rodičovské dovolené. Tomu jsme samozřejmě přislíbili poskytnout součinnost. Mimo jiné jsme nabídli k širokému využití i naše data z průzkumu o rodičovství ve zdravotnictví.