Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol přijme lékaře

Jsme největší pracoviště zabývající se léčbou dětí s hematologickým a onkologickým onemocněním v ČR, pokrýváme celé spektrum oboru včetně transplantace kostní dřeně.

Naši mladí lékaři mají stanovený plán vzdělávání, tak aby zvládli včas všechny předepsané stáže. 
Pro uchazeče před dosažením kmene nabízíme možnost rezidenčního místa v pediatrii.

Nabízíme široké možnosti absolvování domácích i zahraničních vzdělávacích kurzů a kongresů, velmi podporujeme aktivní účast na kongresech. 
Pro zájemce je možnost absolvování PhD programu a zapojení do výuky studentů.

Odměňování je dle platných platových tabulek, příspěvek na penzijní připojištění, Benefit karta.
Znalost anglického jazyka je v našem oboru nutná. 
Požadujeme vstřícný a empatický přístup k dětským pacientům a jejich rodinám. 

Kontakt: 
Doc. MUDr. Lucie Šrámková, Ph.D.
e-mail: lucie.sramkova@fnmotol.cz