Vážená paní magistro,

děkujeme za novou verzi konceptu poslaneckého návrhu novely zákoníku práce.

S ohledem na extrémně krátkou lhůtu k připomínkám se lze k materiálu vyjádřit pouze v obecné rovině. Nelze vyloučit následné uplatnění dalších připomínek v budoucnu.

Děkujeme, že materiál vyhověl naší připomínce, a sice do důvodové zprávy bylo doplněno, že zaměstnancům na zkrácený úvazek, nemůže být nařízena práce přesčas (a obdobně u jiných chráněných skupin zaměstnanců).

Připomínce k délce odpočinku a příplatkům za 24h pracovní dobu vyhověno nebylo. Proto trváme na našich původních připomínkách z 26.10.2023:

1. Adekvátní kompenzační volno před/po 24hodinových službách. Aktuální návrh v tomto ohledu považujeme za nedostatečný.

2. Adekvátní finanční ohodnocení 24hodinových služeb speciálními příplatky. Návrh nepředpokládá žádné další příplatky, to jest zůstávají pouze příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek a případně za přesčas. Pokud nedojde na náhradní volno, které příplatek za přesčas ruší. Nepředkládá se žádná kompenzace toho, že služba/směna/pracovní doba zdravotníků je delší (až 24 hodin) než v jiných odvětvích.

Zejména zaměstnanci se zkráceným úvazkem (největší skupinou jsou matky s dětmi) jsou na aktuálním znění zákoníku práce značně znevýhodněni, jelikož za práci 24 hodin nedostanou příplatek za přesčas.

Podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí by měla být práce 24 hodin oceněna adekvátním příplatkem jako 24hodinový celek bez ohledu na výši úvazku, a to bez toho, aby byl příplatek rušen následným náhradním volnem jak je tomu nyní.

S pozdravem předsednictvo Spolku Mladí lékaři