Dětská ORL klinika FN v Motole přijme lékaře v přípravě k atestaci


Jsme největší centrum kochleárních implantací v ČR, centrum komplexního řešení rozštěpových vad, pokrýváme celé spektrum dětské otorinolaryngologie, ročně provedeme cca 2000 chirurgických výkonů.

Pod vedením školitele, který se Vám opravdu bude věnovat, se brzy zapojíte do péče o pacienty na oddělení i ambulancích a na operačním sále.  

Předpokládá se, že splníte všechny stáže dle plánovaného harmonogramu a naplníte podmínky k atestaci včas. Možnost absolvování zahraničních vzdělávacích kurzů a kongresů.

Vědecká práce a možnost Ph.D. studia v případě zájmu, možnost zapojit se do výuky mediků 2. LF UK.

Plat dle platných platových tabulek, neomezený mobilní a datový tarif, příspěvek na penzijní připojištění, Multisport karta.

Znalost  anglického jazyka výhodou. Požadujeme vstřícný přístup k dětským pacientům a jejich rodinám. 

Kontakt: petra.dytrych@fnmotol.cz, tel.č. 224 432 601