Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny v Plzni hledá nové kolegy do týmu

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN v Plzni hledá nové kolegy do svých řad.  Jsme  jediným pracovištěm specializovaným na infekční nemoci v  Plzeňském kraji. Hospitalizujeme pacienty, nejen, v dospělém věku, ale i děti od 5. týdne věku. 

Součástí naší kliniky jsou dvě lůžková oddělení pro dospělé (z toho jedno je izolační) a jedno dětské lůžkové oddělení, akutní příjmová a kontrolní ambulance, ambulance izolační a dále odborné ambulance – poradna pro pacienty s poruchou imunity, HIV centrum, ambulance pro jaterní onemocnění a  neuroinfekční ambulance. Naši lékaři pracují na dospělém i dětském oddělení i v ambulancích. Součástí naší kliniky je i Očkovací centrum a Centrum pro cestovní medicínu a vakcinaci. 

Součástí je i výuka studentů LF UK v Plzni – v případě zájmu je možnost se na výuce podílet.

Hledáme lékaře se zájmem o problematiku infekčních nemocí. Nabízíme praxi na akreditovaném pracovišti infekčního lékařství  – hledáme lékaře, nejen, z řad absolventů, ale i případně lékaře s interním či pediatrickým kmenem, či lékaře již atestované (interna, pediatrie, infekční lékařství). 

Absolventům nabízíme vzdělávání v základním pediatrickém či interním kmeni (dle preferencí, či po domluvě). Po absolvování praxe na našem odd. jsou možné veškeré stáže na pracovištích v rámci FN Plzeň. Nabízíme možnost vzdělávat se v problematice HIV infekcí, parazitárních a tropických nemocí, očkování, infekčních hepatitid, neuroinfekcí.

Pro mladé lékaře možnost sloužit již po 3 měsících  – vždy ale pod dozorem a s výpomocí atestovaného lékaře. Služby jsou, vždy, ve 2 lékařích (jeden lékař ambulance, jeden na odděleních).

Z benefitů nabízíme např.: 

 • zvláštní příplatky a odměny,
 • jistota stabilního zaměstnání,
 • vysoký potenciál odborného růstu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování zaměstnanců,
 • příspěvek na rekreaci,
 • příspěvek na sportovní činnost, 
 • příspěvek na dentální hygienu, 
 • příspěvek na dětskou rekreaci,
 • příspěvek na „příměstský“ vzdělávací tábor pro děti, 
 • sociální zápůjčky a výpomoci do výše 100 000 Kč,
 • vstupenky na kulturní akce, zájezdy pořádané FN Plzeň,
 • slevy u smluvních partnerů. 

 

V případě zájmu o práci v našem kolektivu, či jakémkoliv dotazu, nás neváhejte kontaktovat:
MUDr. Jana Braunová, braunovaj@fnplzen.cz
Tel.: 377 402 354

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň
E. Beneše 13, kontakt na sekretariát 377402263