Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme PRIMÁŘE/PRIMÁŘKU. 

Atestace v oboru interna, všeobec.lékařství, nebo geriatrie, praxe min. 8 let a Diplom celoživotního vzdělávání jsou předpokladem získání licence ČLK.

Hledáme primáře, který bude rád sloužit seniorům, s laskavým a trpělivým přístupem  k nemocným i rodinným příslušníkům, s osobním nasazením, se schopností týmové spolupráce. Nabízíme pěkné a moderní prostředí, přátelskou atmosféru sehraného kolektivu, kvalitní  lékařský a ošetřovatelský tým a dobrou pověst zařízení. 

Více na www.domovrepy.cz, Výroční zpráva za rok 2022.

Kontakt: Sestra Konsoláta Frýdecká 776 257 911, CV prosím na konsolata@domovrepy.cz