Kdo mi pomůže, kde hledat informace v případě, že se rozhodnu pro přechod do privátní praxe jako ambulantní specialista

Lékaři z lůžkových zařízení většinou mají jen mlhavé představy o tom, co je potřeba udělat ve chvíli, kdy se rozhodli přejít do soukromé praxe. Tento článek se týká případů, kdy dochází k převzetí již existující praxe, tedy nikoli nové praxe, která dosud v síti neexistovala.

Máte dvojí možnost:
1. můžete si k převodu praxe sjednat firmu, která se o většinu práce s tímto spojenou postará.
2. rozhodnete se celou věc vyřídit samostatně, vlastními silami (doporučuji).

V další části uvádím, na koho je třeba se se žádostí o pomoc a informace obrátit.

K převzetí praxe může dojít koupí, darováním či zděděním.

1) Prvním člověkem na této cestě je právník-potřebujete kupní smlouvu či darovací smlouvu

2) Dále krajský úřad-odbor zdravotnictví, pověřený pracovník. Zde dostanete podrobné informace potřebné k získání registrace. Mám výborné zkušenosti, jsou vstřícní. Příslušné informace najdete i na internetu na stránkách úřadu, doporučuji je prostudovat, ale osobní kontakt s příslušným pracovníkem je konzultační, předejde tomu, abyste nechodili se žádostí o registraci opakovaně z toho důvodu, že Vám bude některý doklad chybět.

3) Velmi důležitým rádcem je ambulantní specialista, od kterého praxi přebíráte. Je optimální, pokud jsou mezi Vámi dvěma dobré vztahy, pak Vám tento člověk poskytne cenné rady hlavně ve vztahu k jednotlivým pojišťovnám, vykazování, o stávajících limitech atd. Je optimální, když tyto rady nekončí okamžikem převzetí praxe, ale máte možnost se obrátit na něj i později, podle toho, jak se budou některé potíže objevovat.

4) Účetní a daňový poradce-může být v jedné osobě. Končící lékař má většinou svého účetního, jen menšina lékařů si vede účetnictví sama. Je vhodné tohoto účetního aspoň na l. rok této nové praxe převzít. Hodně Vám poradí. A nezapomeňte-na daně se musí myslet celý rok, ne až před podáním přiznání. I ve věcí daní je třeba se radit předem.

5) Smluvní oddělení zdravotních pojišťoven-příslušní referenti Vám pomohou při získání nových smluv, IT oddělení pojišťoven pomohou se zajištěním elektronické komunikace s pojišťovnami.

6) Nezbytným pomocníkem a rádcem lékaře je IT specialista-asi je nejlépe převzít počítačový systém svého předchůdce, spustit praxi, pokud by Vám tento program nevyhovoval, pak můžete v dalším roce nasmlouvat jiný. Musíte se s programem seznámit, příslušný IT specialista Vás zapracuje a nastaví Vám program pro Vaši praxi. Pomůže s nastavením psaní receptů-komunikace se SÚKL.

Potřebujete také vyřídit elektronický podpis, to zvládnete sami, na to pomoc zvenčí nepotřebujete.

Jedna rada na konec: Začněte včas, minimálně 3 měsíce před plánovaným zahájením Vaší praxe.

MUDr. Marie Duřpektová