Ambulantní péče a její výzvy – Konference o propojení ambulantní péče v ČR, dnešních výzvách a budoucnosti

Zveme vás na konferenci Ambulantní péče a její výzvy, která se bude konat 22.9.2023 v Praze, v prostorech firmy EY ve Florentinu. Konference se zaměří na provázanost péče o pacienta v rámci ambulantní péče, například v oblasti onkologické péče o ženy a dále na aktuální výzvy v péči o pacienty jako je náhradní mateřství a téma transgender pacientů. Posledním bodem konference bude pohled do budoucnosti ambulantní péče se zaměřením například na využití umělé inteligence při diagnostickém procesu, sdílení pacientských dat a telemedicíny.

Konference je pořádána mimo jiné za podpory skupiny MEDICON PRONATAL, Bajir s.r.o., spolku Mladí lékaři, organizace Loono. Dalšími partnery jsou společnosti Merck, Organon, EY a vinný bar Le Terroir.

Registrace je možná zdarma na https://event.pronatal.cz.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity. Odborný garant MUDr. Regina Šírová, vedoucí lékařka mamografických center MEDICON.
Na konferenci se potkáte s:
– MUDr. Reginou Šírovou, vedoucí lékařkou Mammacentra
– MUDr. Nicole Mardešićovou, MHA, vedoucí lékařkou center asistované reprodukce PRONATAL
– MUDr. Renatou Koževnikovovou, vedoucí lékařkou Onkocentra
– Doc. PhDr.Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., Sexuologický ústav 1. LF UK, VFN, Institut partnerských vztahů
– MUDr. Mgr Jolanou Kopsa Těšinovou, Ph.D., 1.LF UK
– MUDr. Hanou Jiřičkovou, vedoucí lékařkou oddělení radiologie na poliklinice Budějovická
– JUDr. Anetou Stierankovou, advokátní kancelář LAWMED
– MUDr. Martinem Kočím, předseda spolku Mladí lékaři
– MUDr. Jiřím Fenclem, vedoucím lékařem jednodenních chirurgie na poliklinice Vysočany
– A dalšími zajímavými hosty

Kdy a kde se potkáme?
Konference se uskuteční 22.9.2023 v prostorech EY v budově Florentina, Na Florenci 2116/15.
Začátek akce je plánován na 10:00. Závěr je plánován na 18:45. V průběhu akce bude podáváno občerstvení včetně oběda. Večeře se uskuteční v baru Le Terroir, Kozí 5.
Podrobný program naleznete níže.