Na jednotku resuscitační a intenzivní péče Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové přijmeme lékařku/lékaře – intenzivistku/intenzivistu. 

Toto pracoviště zajišťuje komplexní péči pro kriticky nemocné se selháním orgánových funkcí, po velkých břišních a cévních operacích a pro nemocné s polytraumaty. Jde o hlavní pracoviště intenzivní péče traumacentra pro Královéhradecký a Pardubický kraj, centra pro cévní chirurgii a pro všeobecnou a plastickou chirurgii.  Intenzivní péče má 18 lůžek a plné vybavení pro resuscitační péči. Jde o pracoviště nejvyššího typu, které kritické nemocné dále nepřekládá.

Chirurgická klinika v Hradci Králové patří svou velikostí a spektrem činností k největším klinikám v České republice. Ročně je zde ambulantně ošetřeno okolo 60 000 pacientů, je provedeno 5 000 operačních výkonů a hospitalizováno téměř 5 000 pacientů. Pracoviště poskytuje vysoce specializovanou péči pacientům nejenom z východočeského regionu. Hradecká klinika je akreditovaným centrem pro výchovu mladých chirurgů a centrem výzkumu celorepublikového významu. V rámci právě probíhajícího projektu modernizace chirurgických oborů zde vznikne jeden z největších operačních traktů v České republice s moderními operačními sály i lůžkovými odděleními s několika stovkami lůžek. Finanční ohodnocení dle platných platových tabulek.

Více informací o pozici včetně mnoha zajímavých benefitů naleznete zde: https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/kariera?id=1677

Kontaktní osoba:
prof. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA – přednosta Chirurgické kliniky 
tel.: 495 832 395, e-mail: jiri.paral@fnhk.cz