Spolek Mladí lékaři nepodporuje navrhovanou novelu zákoníku práce umožňující další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví v rozporu s evropským právem

Projednávaná novela zákoníku práce zavádějící tzn. „další dohodnutou práci přesčas“ je v rozporu se směrnicí EU č. 2003/88/EC „working time“.

Navýšení přesčasů nad 416 hodin ročně může vést k prohloubení problému přepracovanosti, syndromu vyhoření a samozřejmě ke zvýšení chybovosti  a snížení kvality péče.  Stejně tak může dojít k dalšímu odlivu mladých lékařů do zahraničí, či oblasti mimo poskytování zdravotních služeb. Problém nedostatku personálu touto novelou nebude vyřešen.

Průzkum našeho spolku ukázal, že 62 % lékařů a lékařek uvedlo, že cítí, nebo v minulosti cítili nátlak ze strany vedení, aby nelegální přesčasy odpracovali. Alarmující jsou například také výpovědi lékařů, ze kterých vyplývá, že v únavě po službách někteří způsobili dopravní nehodu či k tomu neměli daleko.

Hrozí tak, že po přijetí novely vznikne další možná forma nátlaku, která dopadne nejvíce na absolventy – ti mohou být managementem tlačeni do podpisu souhlasu s další dohodnutou prací přesčas již při nástupu do nemocnice. Absolvent často není v pozici, kde by se mohl takovýmto praktikám bránit.

Spolek Mladí lékaři požaduje taková systémová řešení, která dlouhodobě povedou ke zvýšení kvality péče, pozitivní motivace lékařů, a zvýšení efektivity práce lékaře. Odmítáme řešení v rozporu s evropským právem.

Doporučujeme zejména zintenzivnit práce na digitalizaci českého zdravotnictví. Ambulantní i nemocniční informační systémy používané v ČR doslova blokují a zpomalují lékaře v jejich práci. Nemožnost okamžité výměny zdravotnických dat ve zdravotnictví zpomaluje a snižuje efektivitu práce lékařů. Přebujelá administrativa, absence pozic zdravotnických manažerských pracovníků zapříčiňuje, že lékaři se místo pacientům věnují papírové práci. Extrémně levná hodinová cena práce lékaře způsobuje, že je levnější nechat lékaře dělat tuto administrativní práci. Je potřeba zvýšit hodinové mzdy lékařů a požadovat aby se starali o pacienty, nikoliv o papíry. Administrativní úkoly můžou zastávat jiní zdravotnicko-administrativní pracovníci.

 

Předsednictvo Spolku Mladí lékaři