Pro lékaře absolventy nabízíme 4 volná rezidenční místa v oboru všeobecné praktické lékařství v Karlovarském kraji pod vedením školitelů MUDr. Pavla Vajsejtla, MUDr. Barbory Majkusové a MUDr. Jany Polákové.

Ve spolupráci se školiteli vás provedeme celým vzdělávacím procesem. Umožníme vám stáže v našich partnerských nemocnicích, poskytneme veškerou součinnost, včetně kompletní finanční saturace nákladů na vzdělávání. 

Jako bonus můžete získat měsíční finanční příspěvek od Karlovarského kraje.

Více informací naleznete zde:
https://www.pentahospitals.cz/ambulance-penta/kariera/

V případě zájmu kontaktujte ředitelku společnosti:
Mgr. Janu Šperlovou, MHA
jana.sperlova@ambulancephcz.cz