Raději než osobní útoky a populizmus volíme dialog s vytyčením dosažitelných cílů.

Velice děkujeme za rychlé zorganizování schůzky s ministrem práce Mariánem Jurečkou a poslancem a lékařem Vítem Kaňkovským. Včera prošla novela zákoníku práce, která opět zavedla institut tzv. další dohodnuté práce přesčas. Když zdravotník podepíše se zaměstnavatelem dohodu (kterou musí zaměstnavatel zároveň předložit inspektorátu práce), tak může odpracovat další hodiny přesčasů legálně (nad rámec doposud legálních 416 hodin).

Tato novela, potenciálně legalizuje stávající stav, jak možno vidět v našem průzkumu: „Přesčasy lékařů jsou enormní, místy hraničí s rizikem pro pacienty, ale pro velkou část lékařů jsou jediný způsob zajištění důstojného žití“ Vyčkáme jestli novela teď projde Senátem ČR, a případně jestli ji neodmítne podepsat prezident, než vstoupí v platnost.

Panu minstrovi Jurečkovi a dr. Vítu Kaňkovskému jsme předložili náš návrh novely zákoníku práce, ve kterém navrhujeme volno na zkoušku z kmene 10 pracovních dní a volno 20 pracovních dní před zkouškou atestační. Pan poslanec Kaňkovský se osobně ujal úkolu prosadit tuto změnu jako poslaneckou novelu zákoníku práce a pan ministr práce vyjádřil našemu návrhu podporu, neboť uznal, že volno před zkouškami si zcela jistě lékaři zaslouží při tom jaké přesčasy pracují.

Změnit a vymýtit přesčasy systémově úplně a hned asi nelze, zmírnit jejich excesivní množství snad ano. Věříme, že alespoň volno před zkouškami projde hladce a bez obstrukcí. Tohle je náš nejbližší cíl v rovně pracovněprávních záležitostí. V případě úspěchu by tak nejbližší možný termín platnosti takové novely byl od 1.7.2024.

S panem ministrem jsme dále mluvili o potřebě reformy katalogu prací ve zdravotnictví a představili jsme mu náš pohled a vizi na problematiku. Paní vrchní ředitelka nám přislíbila být v této věci nápomocná.

Nakonec došlo i na problematiku žen v medicíně, mateřské/rodičovské ve spojení se specializačním vzděláváním. Všechny jsme pozvali na konferenci Medidays 2024 na leden příštího roku abys se zúčastnili na panelové diskuzi o ženách v medicíně, s tím, že za MPSV by někdo usedl i do diskuzního panelu.

Za podporu na schůzce děkujeme naší spolupracující odbornici na legislativu Mgr. et Ing. Haně Krasulové.