Vážený pane Ministře, vážený pane řediteli,


my, mladí lékaři z Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, jsme se zúčastnili nabídnutého
dialogu 6.6.2023. Pan ředitel nás však nepřesvědčil o tom, že je schopen zajistit další
fungování nemocnice. Proto v něj tak, jako atestovaní lékaři, již nemáme důvěru. Za
jedinou reálnou možnost považujeme odvolání ředitele Mgr. Pavla Poláka.


Po vyjádření pana ředitele, který výpovědi stěžejní části personálu označil za “vítané
ozdravení nemocnice”, nevidíme cestu zpět. Odchod těchto lékařů bude v těsném sledu
znamenat i odchod nás, mladých lékařů. Tímto zanikne zařízení se spádem 1 200 000
obyvatel, s vždy vytíženou lůžkovou kapacitou pro téměř 900 pacientů. Zároveň zanikne
významné středisko pro vzdělávání psychiatrů, což přímo ovlivní dlouhodobou
dostupnost péče.


Navzdory tomu, že odchod atestovaných lékařů bude mít katastrofální důsledky na
zajištění odborného dohledu a dozoru nad prací nás, lékařů v atestační přípravě, s tímto
rozhodnutím plně souhlasíme.


V naší nemocnici si ceníme především toho, s jakým respektem přistupuje zdravotnický
personál k pacientům. Vážíme si odborného vedení, ochoty a respektu, s jakým
přistupují primáři a atestovaní lékaři k našemu vzdělávání. Také při snaze přinést do
péče o pacienty něco nového vnímame od starších kolegů pochopení a podporou. Tito
lékaři jsou zde proto, že jim záleží na kvalitě psychiatrické péče v regionu a v neposlední
řadě také na našem vzdělávání. Mrzí nás, že tato přátelská atmosféra v naší nemocnici
se nyní roztříštila.


Této situaci předcházelo mnoho událostí a výpovědi lékařů vnímáme jako poslední krok.
Nikdo z nespokojených lékařů, ani my z mladší generace, se nebrání zavádění změn k
lepšímu, naopak máme všichni snahu o poskytování co nejlepší péče. Nicméně všichni
berou vážně svou odbornou povinnost v zajištění změn odborně, racionálně a
adekvátně. Jejich odborné připomínky však byly systematicky opomíjeny.
Podání výpovědí vnímáme jako poslední krok – lékaři zodpovědní za kvalitu a odbornost
podávané péče nemohou zůstat stát v čele jednotlivých oddělení s vědomím, že
přebírají zodpovědnost za nedomyšlené a neodborné postupy.

Za současné situace, po všem, co bylo veřejně řečeno, vidíme jako jedinou reálnou
možnost odvolání ředitele Mgr. Pavla Poláka, řádné vyslechnutí stávajících atestovaných
lékařů a zahájení debat o skutečně odborném směřování naší nemocnice.

K dopisu se podepisuje:
12 z 16 lékařů v atestační přípravě:
MUDr. Miriam Kollerová
MUDr. Kateřina Novotná
MUDr. Gabriela Pléhová
MUDr. Veronika Radová
MUDr. Petr Schreier
MUDr. Lenka Kenja
MUDr. Barbora Hradilová
MUDr. Frederik Šiška
MUDr. Dušan Richter
MUDr. Vladimír Šubík
MUDr. Júlia Kasajová
MUDr. Vojtěch Turánek


Na vědomí:
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, Ministr zdravotnictví ČR
Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací, MZČR
Mgr. Pavel Polák, ředitel PNKM
MUDr. Olga Sehnalová, MBA , náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví
Ing. Bohuslav Kolář MBA, LL.M., vedoucí odboru zdravotnictví Olomouckého kraje
Mgr. Císař Luboš, vedoucí odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje


V Kroměříži, dne 8.6.2023