Zasedání akreditačních komisí a přizvaných organizací. Úprava Vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů dne 4.5.2023 od 11:00 hod. do 12:30 hod. MZČR.

  • Dojde k přesunu podstatné části agendy specializačního vzdělávání na IPVZ. To začne koordinovat akreditační komise jednotlivých oborů a vznikne vědecká rada IPVZ za účasti děkanů LF.
  • Bohužel, MZČR je dle slov ministra zavaleno spoustou žádostí o akreditace zdravotnických zařízení a žádostmi jednotlivých lékařů o výjimky na specializační vzdělávání. Aktuálně ministr vyřizuje cca žádostí 10-15 denně.
  • Akreditační komise – by do budoucna měly být sestaveny z lidí z celé republiky, ze všech krajů.
  • MZ ČR by mělo do budoucna fungovat hlavně jako metodická podpora akreditačních komisí.
  • MZČR chce pracovat na lepším legislativním ukotvení KOR, SOR, jejichž pozice je ne zcela jasně určená a provázat jejich práci s akreditačními komisemi.
  • Pan ministr navrhuje: „Vyhoďme, co si myslíme, že je zbytečné ve vzdělávacích programech“, ministr navrhuje zrušit všechny kurzy do kmene.
  • Některá pracoviště akreditace neměli, nemají, mít nebudou, z takových pracovišť nelze dostat výjimku.
  • Proběhl návrh na iniciaci diskuze na zařazení „Simulace kritických stavů“ do vzdělávacích programů.
  • MZ ČR, oddělení zdravotní péče je metodickým garantem pro krajské úřady, které vydávají oprávnění pro poskytovaní zdravotních služeb. Bohužel v oblasti estetické medicíny není vůbec jasné, kdo může tyto výkony provádět. V tomto oboru neexistuje žádná atestace, výkony provádějí lékaři různých oborů. MZ ČR tedy otevřelo debatu směrem k těmto výkonům. Jednou z možností je zařadit tyto výkony do vzdělávacích programů. Není jasné do kterých atp.