Hledám spolupracovníka / spolupracovnici / spolupracovníky s perspektivou převzetí ordinace internisty, diabetologa a praktického lékaře v Kralovicích, okres Plzeň – sever.

          Jsem atestovaný internista, nefrolog a praktický lékař. Nar. 1945, promoval jsem v r. 1969 na FVL UK v Praze a do r. 1990  pracoval v IKEM jako internista, nefrolog a vedoucí lékař nefrologické, transplantační JIP. Léta 1991 – 1995 jsem strávil na pracovištích se stejným zaměřením v Anglii, Austrálii a USA, od r. 1996 do r. 1998 jsem byl ředitelem Českého transplantu, následně, do konce  r. 2004 primářem nefrologického oddělení Interní kliniky FN v Praze – Motole. 

          V r. 2005 jsem se přestěhoval z Prahy na venkov a otevřel soukromou praxi internisty a praktického lékaře v Kralovicích. Od r. 2007 se ke mně připojila atestovaná internistka a diabetoložka z Rakovníka, MUDr. Pavla Táborská. V r. 2012 jsme ordinaci převedli do spoluvlastnictví jako Interna Kralovice s.r.o. Pro všechny zdravotní pojišťovny jsme smluvním zařízením v oborech praktický lékař ( PL ), interna, diabetologie a nefrologie. Jako specialisté jsme v r. 2022 ošetřovali 1863 pac. s unikátním r.č. v odbornosti 101 (interna)  a 706 pac. s unikátním r.č. v odbornosti 103 (diabetologie). U praktického lékaře máme registrováno 350 osob. Ročně vykazujeme zdrav. pojišťovnám výkony za cca 3 mil. Kč. Pro pacienty vedeme objednávkový systém, 2x v týdnu pracujeme od 8 – 16 hod., 3x v týdnu od 8 – 13 hod. 

          Ordinace je v Kralovicích na náměstí, v mém vlastním domě, rekonstruovaném pro zdravotnické zařízení. Vybavena je bezbariérovým vstupem, čekárnou, recepcí s kartotékou, pracovištěm sestry, dvěma (až třemi) ordinacemi, lékařským a sesterským pokojem, příslušným sociálním zařízením a technickými prostory. Jednotlivá zdravotnická  pracoviště jsou propojena počítačovou sítí. V Kralovicích je zajištěn laboratorní servis včetně statimových vyšetření, k dispozici je skiagrafie. Nemocniční zázemí poskytuje hlavně FN Plzeň, příp. Privamed Plzeň nebo Privamed Rakovník.

          Dr. P. Táborská se z rodinných důvodů rozhodla svou činnost v Interna Kralovice s.r.o. k 31. XII. 2023 ukončit. K zajištění zdravotnické péče o rozsáhlou klientelu, ve které bych rád ještě 2 – 3 roky pokračoval, proto potřebuji od ledna 2024 spolupracovníka, který by se stal mým, resp. naším nástupcem a budoucím vlastníkem společnosti. Způsob a načasování převodu vlastnictví jsme dosud neřešili, ale jsme připraveni se vzájemně dohodnout.

          Ideálním spolupracovníkem by pro mne byl lékař / lékařka / lékaři s odbornou způsobilostí v některém z uvedených oborů. Dosud nekvalifikovaným kolegům se zájmem o nástupnictví bych se případné dokončení kvalifikace snažil umožnit. Současné bodové ohodnocení interních zdravotnických výkonů (které tvoří téměř 90 % příjmu společnosti)  umožňuje při uvedeném časovém úvazku hrubý měsíční plat cca 60000 Kč. Potenciál k jeho navýšení bych viděl ve zvýšení počtu u PL kapitovaných osob a rozšíření účasti na bonifikovaných programech zdravotních pojišťoven.

Kontaktní osoba:
MUDr. Vojtěch Martínek, CSc.
Interna Kralovice s.r.o.
Masarykovo nám. 876, 33141 Kralovice

Tel.: 373 397 034, 724 123 324
Email: dr.martinek@volny.cz