Česká pediatrická společnost (ČPS ČLS JEP), Česká neonatologická společnost a spolek Mladí lékaři převzali iniciativu a 20. dubna 2023 zaslali ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi Desatero pro budoucnost praktického dětského lékařství.

Panu ministrovi jsme navrhli společné jednání o jednotlivých bodech Desatera, kde bychom chtěli přednést naši představu, jakými konkrétními kroky lze jednotlivých bodů dosáhnout. Zároveň navrhneme jednotlivé body k projednání v rámci nově vznikající Pracovní skupiny pro koncepční řešení pediatrické péče při Ministerstvu zdravotnictví.