VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Znojmo
Dyjská 4, poštovní přihrádka 51, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

 

LÉKAŘ – vedoucí zdravotnického střediska Věznice Znojmo

  1. platová třída, pracovní poměr na plný pracovní úvazek

MUDr., atestace z všeobecného lékařství (případně bez atestace s kmenem – práce pod dohledem – dohled zajistíme)
platové ohodnocení v rozpětí 63.680 Kč – 77.230,- Kč (v závislosti na započitatelné praxi)
5 týdnů dovolené +1 týden dodatkové dovolené + 5 dní indispozičního volna
plný pracovní úvazek na dobu neurčitou (40 hodin/týden), pondělí – pátek
další zaměstnanecké benefity vyplývající z kolektivní smlouvy a FKSP

Jedná se o preventivní, diagnostickou a léčebnou práci na zdravotnickém středisku věznice při péči o vězněné osoby v počtu cca 200 lidí. Lékař se také podílí na přijímání nových zaměstnanců do pracovního či služebního poměru a působí jako služební lékař při pravidelných periodických prohlídkách zaměstnanců věznice. Lékař má k dispozici plně zařízenou ordinaci, pokoj pro lékaře a kuchyňku.
Na zdravotnickém středisku věznice pracuje 1 vrchní všeobecná sestra, 2 všeobecné sestry a adiktolog.

Náležitosti písemné přihlášky:

  • písemná žádost o přijetí do pracovního poměru
  • strukturovaný životopis
  • fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání

 

Kontakt:

Vězeňská služba ČR
Věznice Znojmo
oddělení personální
Dyjská 4
669 02 Znojmo
Bc. Piwowarcziková tel. 515 212 330, 773783184,
Bc. Chlupová tel. 515 212 221
e-mail: MPiwowarczikova@vez.zno.justice.cz