Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékaře a lékařky na Kliniku infekčních nemocí

Na Klinice infekčních nemocí FN HK zajišťujeme ambulantní i ústavní péči, včetně péče intenzivní, nemocným s infekčními chorobami z Královéhradeckého kraje a pacientům s vybranými infekcemi i ze sousedních krajů.

Zvláštní pozornost věnujeme riziku vyplývajícímu ze změny spektra infekčních nemocí a racionálnímu používání antibiotické léčby. Naše klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií.

Díky vysoké odbornosti našich zaměstnanců poskytujeme také konzultace pro jiná zdravotnická zařízení v regionu.

Ročně je na klinice hospitalizováno 1 300 – 1 400 pacientů (z toho téměř polovina dětí), celkový počet ambulantních vyšetření ročně činí okolo 17 000. V rámci dalšího rozvoje oboru je naší vizí vznik stacionáře, kde bychom mimo jiné realizovali léčbu OPAT.

Naším hlavním cílem je však vznik zcela nového pavilonu Kliniky infekčních nemocí, který by byl nejmodernějším infektologickým pracovištěm v ČR.

Nabízíme Vám:

 • zázemí špičkového akreditovaného pracoviště 3. stupně,
 • práci v týmu s nadregionální působnost pro vybrané diagnózy: neuroinfekce, virové hepatitidy, infekce HIV, toxoplazmóza, lymeská borelióza – nemocní s těmito diagnózami jsou sledováni a léčeni specializovanými lékaři, kteří přivítají nové posily v rámci superspecializace oboru infekčního lékařství,
 • možnost vědecko–výzkumné a pedagogické činnosti v úzké spolupráci
  s Lékařskou fakultou a Univerzitou obrany Fakulty vojenského zdravotnictví,
 • příležitost účastnit se konferencí a kongresů nejen v ČR,
 • možnost aktivní a ohodnocené spolupráce v mezinárodních vědeckých studiích,
 • úvazek 1,0 (po vzájemné dohodě možnost zkráceného úvazku),
 • stabilní a motivující platové ohodnocení,
 • od  38 980 Kč  u lékařů bez atestace.
 • podporu při Vašem dalším vzdělávání včetně finanční podpory,
 • mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů.

Více informací o pozici včetně mnoha zajímavých benefitů naleznete zde: https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/kariera?id=1681

Kontakt:
personální oddělení | tel.: 607 159 718
personalni@fnhk.cz | www.fnhk.cz