Klinika Podané ruce s.r.o. přijme lékaře-absolventa na rezidenční místo do ambulance VPL

Klinika Podané ruce přijme do své ambulance všeobecného praktického lékařství v Brně do pracovního poměru lékaře na plný úvazek ke specializačnímu vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství (VPL).

Jsme akreditovaným pracovištěm k provádění vzdělávání v základním kmeni VPL i v rámci specializačního výcviku v oboru VPL

Podmínky a výhody:

  • nabízíme mzdu 42 000 Kč až 45 000 Kč
  • pracovní doba 40 hodin týdně, z toho 30 hodin práce s pacienty a zbytek nerušené administrativní činnosti či vzdělávání
  • v případě přesčasů či jiné práce nad rámec svých povinností adekvátní finanční kompenzace
  • 6 týdnů dovolené
  • profesionální  pracovní kolektiv lékařů a sester s mezioborovým přesahem
  • proaktivní podílení zaměstnavatele na vzdělávání a umožnění stáží lékaře
  • výkon práce v ambulanci praktického lékaře na ul. Vídeňská 100/117, 619 00 Brno
  • na uchazeče nebyla v minulosti čerpána dotace MZ na podporu specializačního vzdělávání v daném stupni vzdělávání

Kontakt:       

bezdek@podaneruce.cz
tel. 771 232 313