V úterý 22. listopadu jsme se jakožto spolek Mladí lékaři zúčastnili odborného kulatého stolu Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR na téma Role lékařských fakult ve specializačním vzdělávání lékařů.

 

Na tomto zasedání jsme měli možnost prezentovat naši vizi a konkrétní kroky, jak specializační vzdělávání lékařů v Česku zlepšit.


Jako spolek se zasazujeme zejména o to, aby lékaři v rámci specializačního vzdělávání měli:

 

1) sestavený individuální studijní plán, který by obdrželi ihned po nastoupení do praxe a který by zaručoval dodržení stanovené doby vzdělávání

 

2) jasně nastavený systém zvyšování kompetencí a odpovědnosti

 

3) odpovídající zvýšení platové třídy po zkoušce z kmene

 

4) svého „funkčního“ školitele, který se jim věnoval, rozuměl by vzdělávacímu systému (podmínkou role školitele by se nově stalo složení zkoušky z daného zákona o specializačním vzdělávání v gesci Ministerstva zdravotnictví) a který by byl za to rovněž posléze ohodnocen (motivační složka školitele)

 

Ruku v ruce s výše zmíněným jde nastavení systému pravidelné evaluace (tak aby se zpětnou vazbou od školenců i školitelů systém neustále zlepšoval a odstraňovaly se nedostatky) a elektronizace/digitalizace agendy, což by celou administrativu specializačního vzdělávání neskutečně ulehčilo a hlavně zpřehlednilo – zde se jako Mladí lékaři těšíme na plánovaný projekt online „Administrátora“, na němž bude v následujících letech pracovat Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

Je toho samozřejmě mnohem víc, ale tímhle chceme začít!