Medical Director Nadace rodiny Vlčkových

Nadaci rodiny Vlčkových založili v březnu 2021 manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi s vizí přinést co nejvíce bezpečí, jistoty a radosti rodinám s vážně nemocnými dětmi. Primárními cíli Nadace je podpora poskytovatelů dětské paliativní péče a jejich motivace ke vzájemné spolupráci, prosazení praxe, kde je kvalita života stejně důležitá jako léčba, vytvoření prostoru pro vzdělávání klíčových profesí a vytvoření Střediska dětské paliativní péče (DPP) a dětského lůžkového hospice. Více na www.nrv.org 

Péče o těžce nemocné dítě dá opravdu zabrat. Co kdyby na ni rodiny nemusely být samy? Pokud hledáte smysluplnou práci a paliativní péče je Vám blízká, pojďte nám pomoci podporovat její rozvoj. Do našeho odborného týmu hledáme zkušeného lékaře, který si vezme na starost zvyšování povědomí o DPP mezi laickou i odbornou veřejností, pomůže nám se šířením dobré praxe a bude rovnocenným partnerem pro jednání s naší odbornou radou. 

Vaše náplň práce:

 • úzká spolupráce s vedením společnosti na strategii rozvoje a podpory DPP, a to zejména v odborné medicínské oblasti
 • pomoc s nastavováním a šířením dobré odborné praxe poskytování DPP
 • přinášení příkladů dobré praxe ze zahraničí
 • odborné poradenství při rozdělování nadačních příspěvků
 • spolupráce s poskytovateli péče, včetně vzdělávání v DPP, a to jak v rámci ČR, tak v zahraničí
 • zvyšování povědomí o DPP jak mezi laickou, tak také odbornou veřejností (účast na konferencích, psaní článků, rozhovory…)
 • navázání spolupráce s odbornými společnostmi, jednání s odbornými lékaři i dalšími experty participujícími na (klinickém) výzkumu v oblasti DPP
 • pomoc se získáváním dat o DPP, potřebách cílových skupin
 • spolupráce s poskytovateli DPP a jejich motivace ke vzájemné spolupráci a síťování
 • přinášení návrhů/priorit pro finanční podporu poskytovatelů péče, včetně vzdělávacích programů
 • pomoc se zatraktivněním oboru DPP mezi studenty medicínských a zdravotních oborů
 • pomoc s nastavením designu zdravotních a sociálních služeb ve Středisku DPP na Cibulce a jeho vybavením
 • výběr a vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků Střediska DPP na Cibulce
 • advokační aktivity

 

Co oceníme:

VŠ vzdělání v oblasti medicíny

 • odbornost pediatr/paliatr s praxí v klinickém provozu (nemocnice, home-care, specializovaná terénní paliativní péče apod.)
 • zkušenost s prací v multidisciplinárním týmu vítána, stejně tak jako základní povědomí o sociálních službách
 • povědomí o komplexních potřebách dětí s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním a jejich rodin
 • orientace v systému a platbách při poskytování zdravotních služeb vítaná
 • skvělé vyjednávací a prezentační schopnosti
 • strategické a inovativní myšlení a schopnost hledat nová řešení
 • znalost základních principů při třídění, analýze, interpretaci a aplikaci klinických údajů
 • svědomitost a odpovědnost
 • dobré komunikační dovednosti a schopnost pracovat v týmu
 • samostatný a proaktivní přístup
 • středně pokročilá znalost angličtiny minimálně na úrovni B2

Nabízíme:

 • dynamickou, kreativní a smysluplnou práci s potenciálem pozice vedoucího lékaře střediska Cibulka
 • možnost sníženého úvazku (př.0,7) k zachování si své případné klinické/akademické praxe
 • příležitost učit se od nejlepších odborníků a vizionářů v oboru jak v rámci ČR, tak v zahraničí
 • možnost podílet se na směřování Nadace
 • zajímavé pracovní prostředí soukromé Nadace a přátelský tým
 • motivující platové ohodnocení, včetně zaměstnaneckých výhod, pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z domova

Místo výkonu práce

 • Praha 2 a od roku 2023 pak usedlost Cibulka, Praha 5

Výběrové řízení:

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:

 • strukturovaný životopis v češtině 
 • motivační dopis 

 

Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni na osobní pohovor s vedením Nadace, který se uskuteční v listopadu 2022.

Předpokládaný termín nástupu prosinec 2022/leden 2023.

Více informací najdete zde.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu: kamila.lukaskova@nrv.org nejpozději do 15.11. 2022.