Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na konferenci

LÉČEBNÁ REHABILITACE
– MULTIOBOROVÉ VYUŽITÍ

POČET ÚČASTNÍKŮ JIŽ NAPLNIL SVOJI MAXIMÁLNÍ MOŽNOU KAPACITU, ale vyčlenili jsme ještě 20 míst pro studenty a čerstvé absolventy!

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství – 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jan Pirk, CSc. Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D. Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. Ortopedická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Evžen Růžička, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Martin Hollý, MBA Rehabilitační nemocnice Beroun
PROGRAM
8.15 – 8.55 Registrace
9.00 – 9.45 Struktura a posturální funkce
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

9.45 – 10.15 Kardiochirurgie ve vztahu k rehabilitaci

Prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.
10.15 – 10.50 Diskuze a přestávka
10.50 – 11.20 Transplantace plic
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

11.20 – 11.50 Operační postupy u degenerativních změn páteře

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
11.50 – 13.00 Diskuze a oběd
13.00 – 13.45 Komplikace náhrad kloubů
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

13.45 – 14.30 Parkinsonova nemoc a rehabilitace
Prof. MUDr. Evžen Růžička, CSc.
14.30 15.00 Rehabilitace a psychiatrie
MUDr. Martin Hollý, MBA

15.00 – 15.15 Diskuze a zakončení konference
Těšíme se na Vaši účast.
Za organizační výbor: prim. MUDr. Milena Kolářová,
MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU K PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI, KONTAKTUJTE NEJPOZDĚJI
DO 11.10.2022 P. LIŠKOVOU NA EMAILU LISKOVA@NEMBER.CZ, NEBO
NA ČÍSLE 702 223 637, KTERÁ VÁM POŠLE POKYNY K PLATBĚ.