NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje 

Přijme lékaře pro oddělení Rehabilitace – pozice vhodná pro absolventy i zkušené lékaře se základním kmenem či atestované

Nemocnice Třinec přijme lékaře na oddělení léčebné rehabilitace. Nabízíme místo pro absolventy LF, u kterých je možnost skloubení povinné přípravy v základním kmenu (jiném než-li rehabilitačním dle výběru) s prací na lůžkovém rehabilitačním oddělení.

Můžeme přijmout i zkušenější lékaře s již ukončeným základním kmenem či atestací, pro práci na lůžkovém oddělení či ambulanci. Výhledově i možnost pozice primáře.

Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační léčbu u pacientů ambulantních i hospitalizovaných na lůžkových odděleních Nemocnice Třinec p.o.

Lůžkovou část našeho pracoviště tvoří dvě stanice s celkovou kapacitou 30 lůžek.  Hlavní indikační skupinu pro rehabilitační léčbu ambulantní či lůžkovou tvoří pacienti s nejrůznějším postižením pohybového aparátu, především pacienti s funkčním či degenerativním postižením páteře a kloubů, pacienti po operacích pohybového aparátu – především po operacích páteře, po provedených totálních endoprotézách kyčelních, kolenních kloubů, po operacích ramenních kloubů, bolestivé funkční poruchy páteře, kořenové syndromy, stavy po úrazech, parézách (obrnách), nejrůznější neurologické choroby, pacienti s chronickými chorobami revmatickými, plicními apod. Dlouhodobě se zapojujeme do iktového programu nemocnice, od roku 2016 funguje i poradna pro terapii spasticity.

 Další skupinu tvoří děti s poruchami psychomotorického vývoje, především s dětskou mozkovou obrnou, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo jinými vrozenými či získanými poruchami. Rovněž v centru naší pozornosti je velká skupina dětí s vadným držením těla, skoliózami, i v poslední době stále častějšími bolestivými stavy pohybové soustavy, děti s chorobami plicními a revmatologickými.     

V rámci ambulantní péče provádějí vstupní rehabilitační vyšetření dle požadavků odborných ambulancí či praktických lékařů, předepisují a indikují kompenzační pomůcky, provádějí opichy, reflexní léčbu, mobilizační a manipulační léčbu, kineziologická vyšetření, posudková vyšetření, indikují lázeňskou a infuzní terapii, indikují a zajišťují u pacientů další terapii a následnou léčbu na Oddělení ošetřovatelské péče a v odborných léčebných ústavech.

Nabízíme:

 • práci v profesionálním kolektivu na akreditovaném pracovišti
 • výše jednotlivých úvazků optimálně 1,0 (můžeme přijmout i více lékařů), dle dohody i nižší 
 • platové ohodnocení dle Nařízení vlády – tabulkový plat, možnost osobního ohodnocení po zapracování s navýšením po splnění kmenové a atestační zkoušky
 • nejsou klasické noční služby, pouze krátké víkendové příslužby (denní vizity)                   
 • většinu stáží v rámci základního kmene je možno absolvovat na akreditovaných odděleních v rámci nemocnice, je v našem zájmu čím jak nejrychlejší ukončení vzdělávacího procesu u všech lékařů.
 • 5 týdnů dovolené,
 • zaměstnanecké benefity 
 • nástup dohodou 

Požadavky:

 • odborná způsobilost
 • zdravotní způsobilost k výkonu povolání
 • trestní bezúhonnost
 • smysl pro týmovou práci, spolehlivost a komunikativnost
 • zájem o vzdělávání v oboru
 •  

Bližší informace poskytne Náměstek léčebné péče MUDr. Roman Jochymek, tel. 558 309 601, 

e-mail: roman.jochymek@nemtr.cz