INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

Centrum diabetologie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM hledá mladé lékaře k doktorskému Ph.D. studiu.

Jedná se o pozici sekundárního lékaře na plný úvazek 1,0 s prezenčním postgraduálním studiem na 1. nebo 2. lékařské fakultě UK.

Práce zahrnuje práci na lůžkovém oddělení Kliniky diabetologie s kompenzačním volnem po službě. Dále práci na diabetologické a podiatrické ambulanci s přístupem k nejmodernějším diabetologickým diagnostickým a léčebným metodám (senzory, inzulínové pumpy, uzavřené okruhy, podtlaková terapie, ozonová terapie a další).

Centrum diabetologie IKEM je akreditovaným pracovištěm pro obor diabetologie a endokrinologie. Stáže v rámci interního kmene probíhají jak v IKEM, tak i v Thomayerově nemocnici. Zahraniční převážně výzkumné stáže jsou možné po dohodě se školitelem a přednostou centra.

Na lůžkovém oddělení Kliniky diabetologie IKEM jsou léčeni pacienti po transplantaci ledviny a pankreatu, pacienti se syndromem diabetické nohy, pacienti vyšetřovaní před transplantací inzulín produkující tkáně a dále komplikovaní pacienti s diabetem.

Nabízíme práci ve špičkové nemocnici (Centrum diabetologie IKEM je největším diabetologickým centrem v České republice), místo ve výzkumném týmu s nadprůměrnou publikační a prezentační aktivitou.

Výzkumná témata se týkají:
– buněčné terapie ischemické choroby dolních končetin
– přeprogramování kmenových buněk pomocí mRNA, značení kmenových buněk

– obstrukční spánkové apnoe u syndromu diabetické nohy
– mikrodialyzačních technik

Potenciální školitelé:

doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH – školitel 1. LF UK, specializuje se na buněčnou terapii ischemie dolních končetin, revaskularizaci u diabetiků, změny mikrocirkulace

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. – školitelka 2. LF UK, specializuje se na obstrukční spánkovou apnoi u syndromu diabetické nohy, mikrodialyzační techniky, odlehčení syndromu diabetické nohy

Případní zájemci prosím kontaktujte doc. Dubského na
e-mailu: michal.dubsky@ikem.cz.