V úterý 14. 6. 2022 jsme se jako zástupci spolku Mladí lékaři (ve složení Martin Kočí, Anna Ouřadová, Albert Štěrba, Šárka Fingerhutová) setkali s novou paní ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), doktorkou Irenou Maříkovou. Jednali jsme o systému specializačního vzdělávání lékařů u nás a některých jeho problémech.

Paní ředitelka nás hned v úvodu informovala o chystaném projektu jednotného elektronického informačního systému, který by měl administrovat veškerou agendu specializačního vzdělávání. IPVZ má na realizaci elektronické platformy již v tuto chvíli přislíbené finance z Národního plánu obnovy. Jelikož by mělo jít o desítky milionů, bude snad možné uskutečnit to, po čem jako lékaři voláme, tedy po digitalizaci celého procesu specializačního vzdělávání. Jako Mladí lékaři jsme dostali nabídku nominovat z našich řad zástupce, kteří by se coby konzultanti mohli do vývoje této elektronické platformy přímo zapojit.

V čem konkrétně by nám všem mohl být takový systém přínosný? Zdravotník by se měl skrz tento elektronický portál například přihlašovat na kurzy či stáže a následně do systému nahrávat potvrzení o jejich absolvování. Je podle nás naprosto klíčové, aby akreditovaná zdravotnická zařízení umožňovala lékařům absolvování všech součástí vzdělávacího programu v řádném termínu a aby se dodržování těchto pravidel skutečně monitorovalo, což by právě vznik digitální evidence měl umožnit. Data ze systému by následně umožnila optimalizovat i jiné oblasti, například přizpůsobování vypisování termínů jednotlivých zkoušek a testů dle aktuální nebo očekávané poptávky, nikoliv pouze na jaře a podzim jako doposud. Elektronická evidence by měla v neposlední řadě snížit administrativní zatížení Ministerstva zdravotnictví, které by tak mělo být schopné vyřizovat výjimky a další žádosti v kratší časové lhůtě.

Dále velice pozitivně hodnotíme, že paní ředitelka zachytila mediální vyjádření spolku směrem ke kvalitě a ceně kurzů specializačního vzdělávání. Paní Dr. Maříková přímo vyzvala mladé lékaře, aby se na IPVZ obraceli s podněty týkajícími se kurzů, ať už ve věci jejich ceny, kvality či organizace. Těmito připomínkami je připravena se ihned zabývat. IPVZ pod jejím vedením považuje kvalitu kurzů a jejich přínos lékařům za svou prioritu, a je připraveno na zlepšování aktivně pracovat.

Ze schůzky rovněž vyplynulo, že bude IPVZ participovat na našem průzkumu o kvalitě specializačního vzdělávání, který aktuálně dolaďujeme a již brzy chystáme jeho zpuštění. Plánovaný průzkum, o jehož detailech se brzy dozvíte v některém z dalších příspěvků, vychází ze dvou předchozích pilotních průzkumů menšího rozsahu z minulého roku. I v tomto ohledu hodnotíme postoj paní ředitelky Maříkové jako velmi vstřícný a konstruktivní.