Jsme pracovištěm fungujícím od roku 2001 v režimu standardní i nadstandardní lékařské péče.

Nárůst poptávky po našich službách bychom rádi řešili rozšířením našich ambulancí a vedle středního zdravotního personálu chceme posílit i náš lékařský kolektiv a hledáme nového kolegu/kolegyni se zájmem o tuto práci s atestací, případně před složením atestace v oboru všeobecné lékařství.

Lékaři jsou alfou a omegou každého zdravotnického zařízení a proto se pro ně snažíme vytvořit optimální pracovní podmínky.

U nás se mohou opřít nejen o sesterský i administrativní aparát, ale i o své lékařské kolegy jak z oboru všeobecného lékařství, tak z dalších oborů – kardiologie, UZV diagnostika, gastroenterologie, kteří patří mezi kmenové lékaře pracoviště, případně o řadu dalších specializací (chirurgie, dermatologie, urologie, neurologie i další), kteří k nám docházejí v rámci konzultačních termínů pomoci nám s řešením našich pacientů a jejich zdravotních potíží.

Tato multioborovost a bezprostřední přímý kontakt je jednou z našich hlavních výhod – nikdo není na své pacienty sám, možnost týmové spolupráce velmi urychluje i zkvalitňuje diagnostiku i terapii.

Pětičlenný administrativní aparát přebírá velkou část nepopulární, nicméně nezbytné součásti fungování každé ambulance – komunikaci s pacienty, objednávání, jednání se zdravotními pojišťovnami, zásobování pracoviště zdravotním i nezdravotním materiálem, účtování atd., a tak je lékař jen v míře naprosto nezbytné zatěžován touto nelékařskou agendou.

Našim lékařům se snažíme zajistit spolehlivé zázemí i po stránce finanční, nástupní mzda 85–100 tisíc Kč, prémie 3x ročně, vítaným a užitečným benefitem je služební vůz i k osobnímu užití, bezplatné parkovací místo na pracovišti a celá řada dalších drobných i větších benefitů.

Máme i své požadavky, které se nepochybně v mnohém překrývají s osobními profesními cíli každého zodpovědného lékaře:

  • včas a kvalitně odvedená práce,
  • spokojený pacient,
  • dobré vztahy v kolektivu,
  • dlouhodobá spolupráce (s troškou nadsázky platí, že od nás odchází lékaři až do důchodu, fluktuace je skutečně naprosto minimální).

Základní údaje:

  • nástupní mzda (1,0 úvazek) 85 000–100 000 Kč brutto,
  • úvazek 1,0, ev. dle dohody,
  • atestovaný lékař nebo krátce před složením atestace,
  • služební vůz i k soukromému užití,
  • 5 týdnů dovolené + 3 dny sick days,
  • nástup od 9/2022.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, či se chcete na cokoliv zeptat, nebo na naše pracoviště podívat, jste vítáni.​ 

Ozvěte se nám:
Tereza Bohatá
email: zamestnani@tmhklinika.cz
tel.: +420 533 306 479, +420 737 231 312